Creation of a fault bank for RSA value added statements

Fourie, G. J. (Gerrie) (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of the study is to establish a fault bank that highlights the differences between the published Value Added Statement of various companies and a standardised Value Added Statement. This standardised Value Added Statement is obtained from an already existing database. In the attached Appendices, full details of the analysis done between the standardised Value Added Statement and the published Value Added Statement are presented. This report highlights the differences of the Value Added Statement between various sectors of the Johannesburg Stock Exchange, the various years of reporting, and the various companies. No Standard Accounting Practice exists for the preparation of Value Added Statements resulting in variations on the theme. Material differences exist between the various sectors, companies in a sector compared with other companies in the same sector, and there are even differences in companies reporting from one year to the next. In addition, it is also clear that in the reporting of the Value Added Statement, companies do not show any sign of improvement over the years. From this it is clear that there are significant shortcomings in the preparation of the Value Added Statement. There is a serious need for an Accounting Standard to be set in the reporting of the Value Added Statement, and companies should be obligated to comply herewith if the Value Added Statement is to be used as a meaningful criterion. It is important to ensure meaningful comparisons between various sectors, various years of analysis, and even various companies in different sectors of the Johannesburg Stock Exchange.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die verslag is die opstel van 'n foutbank wat verskille uitwys van verskeie maatskappye se gepubliseerde Toegevoegedewaardestaat en 'n gestandardiseerde Toegevoegdewaardestaat. Hierdie gestandardiseerde Toegevoegdewaardestaat is verkry uit 'n alreeds bestaande databasis. Die vergelykings is opgesom in die aangehegte bylaes. Die verslag wys verskille uit tussen verskillende sektore op die Johannesburgse Effektebeurs, jare van rapportering en verskillende maatskappye. Daar is geen Standaard Rekeningkundige voorskrifte nie - gevolglik is daar heelwat variasie op die tema. Verskillende sektore verskil wesenlik van mekaar, maatskappye in 'n sektor verskil wesenlik van ander maatskappye in dieselfde sektor en daar is selfs verskille in hoe maatskappye van jaar tot jaar gerapporteer het. Dit is ook duidelik soos die jare verloop dat maatskappye se verslagdoening geen verbetering toon nie. Die afleiding is dat daar tekortkominge is in die voorbereiding van die Toegevoegdewaardestaat. 'n Rekeningkundige Standaard sal daargestel moet word en maatskappye sal verplig moet word om hieraan te voldoen as die Toegevoegdewaardestaat gebruik wil word as 'n betekenisvolle maatstaf. Dit is uiters belangrik om te verseker dat betekenisvolle vergelyking getref sal kan word oor verskeie jare, tussen verskeie sektore en selfs tussen verskeie maatskappye in verskeie sektore op die Johannesburgse Effektebeurs.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49673
This item appears in the following collections: