Managing corporate identity at the University of Stellenbosch

Bakker, Hans-Peter (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The University of Stellenbosch is a proud institution with a proud tradition. It delivers graduates and research that can compete with the world's best. It is facing a landscape that is becoming increasingly competitive, and higher education institutions in South Africa are only now discovering the need and value of sound marketing principles. The University consists of 11 faculties and more that 100 departments. Out of those faculties and departments many other operating entities have grown. Entities such as the Institute for Winebiotechnology, the Bureau for Economic Research, the University of Stellenbosch Printers and the Graduate School of Business, to name but a few. Each of these have over time developed strong individual identities. In virtually all cases the link with the University has not been severed, and in many instances the association has been beneficial to both the University and the operating entity. As the environment becomes more competitive and as universities compete for shrinking financial resources, issues such as high media costs and effective communication become more important. One way of ensuring economy of scale in communication is to co-ordinate the visual identity of an institution. At the University of Stellenbosch the visual presentation of its various operating entities has not been coordinated, resulting in vast inconsistencies with regard to the institution's visual communication. Apart from failing to achieve economies of scale in communication, such a situation will also, inevitably, lead to confusion among the institution's target audiences. This project assesses the situation and develops a model according to which the University and its operating entities can coordinate their visual communication. It is expected that this model will stimulate discussion and that it may lead to implementation as soon as possible. Once the framework for managing corporate identity is in place, a great deal of work will be required to bring the communications process in line with the objectives of the institution and the requirements of its corporate identity strategy. This report is intended as starting point in the process that will lead to effective and optimal corporate identity management at the University of Stellenbosch.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Universiteit van Stellenbosch is 'n instelling met 'n trotse tradisie. Hy lewer graduadi en navorsing wat met die bestes ter wêreld kan meeding. Die Universiteit bestaan in 'n omgewing wat toenemend kompeterend is, en hoër onderwys instellings begin nou eers die waarde besef van effektiewe bemarking. Die Universiteit bestaan uit 11 fakulteite en meer as 100 akademiese departemente. Vanuit hierdie fakulteite en departemente het menige ander bedryfseenhede ontwikkel. Eenhede soos die Instituut vir Wynbiotegnologie, die Buro vir Ekonomiese Ondersoek, the Universiteit van Stellenbosch Drukkery, en die Nagraadse Bestuurskool. Elkeen van dié bedryfseenhede het oor tyd heen sy eie, unieke identiteit ontwikkel. In feitlik alle gevalle het die noue verbintenis met die Universiteit behoue gebly, en in baie van die gevalle het die wedersydse assosiasie tot beide se voordeel gestrek. Namate die omgewing waarbinne die Universiteit bedryf word meer kompeterend raak en namate die Universiteit meeding vir kwynende finansiële bronne, raak aspekte soos stygende media kostes en effektiewe kommunikasie belangriker. Een manier om te verseker dat skaalbesparings bereik word, is om the visuele identiteit van 'n instelling te koordineer. Aan die Universiteit van Stellenbosch word die visuele aanbieding van die verskeie bedryfseenhede nog nie effektief gekoordineer nie. Dit het tot gevolg gehad dat groot verskille aan die lig gekom het ten opsigte van die organisasie se visuele kommunikasie. Behalwe dat sulke omstandighede nie skaalbesparings bevorder nie, sal dit ook lei tot verwarring onder die instelling se teikengehore. Hierdie projek het ten doeI om 'n model, of raamwerk te ontwikkel waarvolgens die Universiteit en sy bedryfseenhede hul visuele kommunikasie beter kan koordineer. Daar word verwag dat hierdie model verdere gesprek sal stimuleer en so spoedig moontlik sal lei tot die implementering van 'n model wat vir die Universiteitsgemeenskap aanvaarbaar is. Nadat 'n raamwerk vir die bestuur van korporatiewe identiteit aanvaar is, volg nog 'n groot taak om die kommunikasieprosesse in lyn met die instelling se doelwitte en vereistes ten opsigte van sy korporatiewe identiteitstrategie te bring. Hierdie verslag kan as aanvangspunt dien in die proses wat sal lei tot die effektiewe en optimale bestuur van korporatiewe identiteit aan die Universiteit van Stellenbosch.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49389
This item appears in the following collections: