Now showing items 12988-13007 of 13138

  Title
  Waar eeue wegtik met elke oogknip' : fin de siecle-intertekste in die poesie van Johann de Lange [1]
  Waardasiemodelle in die Suid-Afrikaanse winkelsektor [1]
  Waarde-vir-geld uitboeking : 'n spesiale geval van winssentrums [1]
  Waardes en norme : die interaktiewe verband tussen Skrif en samelewing in die pastorale ontwikkeling van gemotiveerde gedrag [1]
  Waarom kom Suid-Afrika se laekoste behuisingsprogram nie op dreef nie? : 'n lid van die formele kontrakteursbedryf se siening [1]
  Waarom word inligtingstegnologieprojekte feitlik altyd laat voltooi, met spesifieke verwysing na Sanlam Persoonlike Finansies [1]
  Waarskynlikheidsverdelings en statistiese toetse vir die vergelyking van die sensitiwiteite van afhanklike en onafhanklike proewe [1]
  Walvisbaai : die stedelike skakelingspatrone van 'n enklave [1]
  Walvisbaai [Microfiche] : die stedelike skakelingspatrone van 'n enklave [1]
  Walvistoerisme in die groter Hermanusgebied : 'n geografiese perspektief [1]
  Wangedrag en die administratiewe tugproses ten opsigte van onderwysers in staats- en staatsondersteunde skole in die Unie en Suidwes-Afrika : 'n krities-vergelykende studie [1]
  Wanneer skepsel skepper speel : genetiese ingenieurswese vanuit skeppingsperspektief [1]
  Ware enkelingskap [1]
  Warmteruiling met adiabatiese voorverkoeling [1]
  Was J.C.G. Kotze sy tyd vooruit? : 'n vergelykende studie van die standpunte van J.C.G. Kotze met die van R.S. Armstrong, J. Aldrich en D. Watson [1]
  Waste management practices at the University of Stellenbosch : an environmental management perspective [1]
  Wat is 'n gemeente-analise? [1]
  Wat laat 'n kerk groei? : 'n verkennende studie van NG Kerk-gegewens teen die agtergrond van Amerikaanse neigings [1]
  Wat van die Jode? : enkele teologiese perspektiewe op die historiese Israel en sy geskiedenis [1]
  Wat van die Rekenkunde in ons skole? : 'n teoretiese beskouing oor die probleme van rekenonderwys [1]