Now showing items 6978-6997 of 13138

  Title
  Kaapse bergmeubels 1652-1830 [1]
  Kaapse bergmeubels, 1652-1830 [Microfiche] [1]
  Kalium ewewigte in die swart turfgrond en die opname daarvan deur tabak [1]
  Kallusinduksie en in vitro embriogenese met spesiale verwysing na Bougainvillea glabra (Choisy) cv. Tropical rainbow en Hibiscus rosa-sinensis (L.) cv. O'Brian [1]
  Kanfasebenaderingstudies van atoomkerne [Microfiche] [1]
  Kanoniese formalismes vir die meervoudige integraalprobleem in die variasierekening [1]
  Kant's categorical imperative : an analysis of the first set of Grundlegung illustrations [1]
  Kantoorbestuur as 'n komponent van die maatskaplikewerk-dienste in die Suid-Afrikaanse Weermag [1]
  Kapitaalbegroting [1]
  Kapitaalbeleggingsbesluite in die koeldrankbedryf [1]
  Kapitaalbepaling, winsbepaling en bestuursverantwoording ten tye van prysveranderings [1]
  Kapitaalinvesterings : 'n ondersoek na die elemente van die kapitaalbegrotingsmodel en die evalueringstegnieke beskikbaar vir die beoordeling van die finansiele aanvaarbaarheid van kapitaalinvesteringsprojekte [1]
  Kapitaalinvesteringsmetodes : teorie en praktyk soos toegepas deur 'n aantal vooraanstaande Suid-Afrikaanse ondernemings [1]
  Kapitaaloordragbelasting : 'n vergelykende studie van kapitaaloordragbelasting in 'n aantal lande ter evaluering van die Suid-Afrikaanse kapitaaloordragbelasting [1]
  Kapitaaloordragbelasting in Suid-Afrika : 'n evaluering van die huidige posisie, met spesifieke verwysing na sekere aanbevelings ten opsigte van trusts [1]
  Kapitaalvorming by landboukooperasies in die R.S.A. [1]
  Kapitalisme en musiek : met verwysing na die Suid-Afrikaanse konteks [1]
  Kapitalisme en musiek [Microfiche] : met verwysing na die Suid-Afrikaanse konteks [1]
  Kapteinskap onder die Tlhaping : 'n etnografiese uiteensetting van die posisie, regte en pligte van die kaptein in die stamstelsel van die Tlhaping, 'n Tswanastam van die Taung Naturelle-reserwe, Kaap Provinsie [1]
  Karakterisering in die Afrikaanse roman [1]