The development of a decision-making matrix to address the South African power crisis

Darby, Rene (2009-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research report discusses the development of a decision-making matrix during power crises. South Africa comes from a situation of excess supply and is currently in a situation where electricity demand exceeds supply. This report will provide the background of how the current electricity crisis came to be and what the future of the industry will look like. As electricity shortages is a worldwide issue, the study will explore international countries' experience of supply shortages and extract lessons learnt and best practices that can be applied in the South African context. The study reviews available solutions that exist to address the electricity crisis in South Africa and explores alternative energy sources that could be applied in South Africa. To establish an effective decision making tool for electricity shortage response mechanisms, the key decision making criteria are discussed and explained. A decision making matrix brings together all the available solutions and decision-making criteria based on the decision maker's relative importance placed on the considerations and the resultant impact on these considerations. The results of the decision-making matrix directs the decision maker to the least negative impact solution and provides a basis on which to make sound decisions during a time when quick and effective decisions will determine the success and sustainability of the power system.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsingsverslag bespreek die ontwikkeling van 'n besluitnemingsmodel wat aangewend kan word tydens kritiese tekorte in elekrisiteitsvoorsiening op 'n nasionale basis. Die elektrisiteits- ontwikkelingsvermoë in Suid-Afrika het beweeg vanaf 'n oorskot na 'n posisie waar daar nie in die aanvraag voorsien kan word nie. Hierdie navorsingsverslag skets die agtergrond van wat aanleiding gegee het tot die huidige elektrisiteitskrisis en wat die toekoms inhou vir elektrisiteitsvoorsiening in die algemeen. Die gebrek aan elektrisiteitsontwikkelingsvermoë is 'n wêreldwye tendens en die lesse wat ander lande geleer het tesame met hul beste praktyke word oorweeg binne die Suid-Afrikaanse konteks. Beskikbare oplossings wat op die manier geidentifiseer word, word ontleed, tesame met moontlike alternatiewe energiebronne wat in Suid-Afrika aangewend kan word. Die kern besluitnemingskriteria word bespreek en ontleed om sodoende 'n proses daar te stel waarvolgens die besluitnemingsmodel wat die mees effektiewe oplossing in tye van kritiese elektirsiteitstekorte sal voortbring te ontwikkel. Al die beskikbare en werkbare opsies tydens die periode van elektristeitstekorte word saamgevoeg binne die besluitnemingsmodel om die toepaslikheid daarvan op te weeg teenoor die relatiewe gewig wat die besluitnemer toeken aan al die onderliggende faktore. Die besluitnemingsmodel ondersteun die besluitnemer om, tydens 'n krisis in elektrisiteitsvoersiening, 'n vinnige en doeltreffende besluit te neem wat die minste negatiewe impak het op ekonomiese aktiwiteite en die sukses en stabiliteit van die elektrisiteitsvoorsieningsnetwerk waarborg.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4921
This item appears in the following collections: