• Did we captivate them? Perceptions of second-year students about the library's information literacy online tutorials 

   Visser, Naomi (UNISA Press, 2013-01)
   At Stellenbosch University the Department of Information Science is responsible for the mandatory Information Skills 172 and 174 programmes for first-year students in four faculties. In 2009 the faculty librarians were ...
  • "Ek is ..." : oor die problematiek van enkelvoudige en meervoudige identiteit 

   Lategan, Bernard (LitNet, 2014-08)
   Enkelvoudige identiteitsvorming vervul ’n noodsaaklike funksie in die individuele ontwikkeling en sosiale interaksie van mense. Hierdie soort identiteitsvorming gaan egter met inherente beperkinge gepaard wat dit as ...
  • "Incompleteness" and the quest for multiple identities in South Africa 

   Lategan, Bernard C. (GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of African Affairs, 2015)
   The article explores the contours of multiple identities in contrast to singular identities in situations of social complexity and cultural diversity. Nyamnjoh’s concepts of “incompleteness” and “frontier Africans” imply ...
  • Kan gister beter word? In gesprek met Jörn Rüsen oor die verwerking van 'n troebel verlede 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2016-07-17)
   Die artikel ontleed ’n minder bekende opstel van die kultuurhistorikus Jörn Rüsen waarin hy voorstelle maak oor hoe ’n negatiewe verlede verwerk kan word sodat hierdie verlede uiteindelik “beter” word. Die onlangse opvlamming ...
  • Oor die veelduidigheid van tekste 

   Lategan, Bernard (LitNet Academic, 2011-03)
   ENGLISH ABSTRACT: On the plurality of religious texts - Plurality in the interpretation of texts is not a new phenomenon. However, recent developments have made this phenomenon more prominent. With the focus on religious, ...
  • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die Univeristeit van Stellenbosch 

   Augustyn, J. C. D.; De Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. Van W.; Van Biljon, I. J. (AOSIS OpenJournal, 1978-11)
   Die aanbieding van Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch gaan sover terug as 1943 toe daar binne die Departement Sielkunde met 'n afsonderlike kursus in Bedryfsielkunde vir B.Comm.-studente 'n begin gemaak ...
  • Quality in software development : a pragmatic approach using metrics 

   Acton, Daniel; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-07)
   As long as software has been produced, there have been efforts to strive for quality in software products. In order to understand quality in software products, researchers have built models of software quality that rely ...
  • A taxonomy of minimisation algorithms for deterministic tree automata 

   Bjorklund, Johanna; Cleophas, Loek (J.UCS Consortium, 2016)
   We present a taxonomy of algorithms for minimising deterministic bottomup tree automata (dtas) over ranked and ordered trees. Automata of this type and its extensions are used in many application areas, including natural ...
  • 'n Verskuiwing na 'n oper en meer "pragmatiese" lees van Romeine 13:1–7? 

   Lategan, Bernard (LitNet, 2015-08)
   Romeine 13:1–7 bly ’n omstrede teks wat voortgaan om ’n groot verskeidenheid (dikwels botsende) interpretasies op te lewer. Die gedeelte roep vrae op oor mag, die verhouding tussen kerk en staat, onderwerping aan wat as ...
  • Vreemdheid as geleentheid. Enkele gedagtes oor die hermeneutiese potensiaal van 'n ongemaklike begrip 

   Lategan, Bernard (LitNet, 2017)
   Die artikel fokus op een faset van ’n veld wat reeds deurtastend ondersoek is, naamlik die aard van die interaksie tussen die self en die ander. Meer spesifiek gaan dit oor die vraag: Wat is die hermeneutiese potensiaal ...
  • Weak factor automata : the failure of failure factor oracles? 

   Cleophas, Loek; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-08)
   In indexing of, and pattern matching on, DNA and text sequences, it is often important to represent all factors of a sequence. One efficient, compact representation is the factor oracle (FO). At the same time, any classical ...