• IASAS Student Leader Global Summit 2019 

   Moscaritolo, Lisa Bardill; Engel, Rozanne; Overmeyer, Tonia (African Minds, 2019)
   Leadership and mental health came under the spotlight when more than 50 student leaders from all over the world met at Stellenbosch University (SU) from 23 to 26 June 2019 for the International Association of Student Affairs ...
  • In-lecture media use and academic performance : investigating demographic and intentional moderators 

   Parry, Douglas A.; Le Roux, Daniel B. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2018)
   The growing prevalence of continuous media use among university students in lecture environments has potential for detrimental effects. In this study we investigate the relationships between in-lecture media use and academic ...
  • "Incompleteness" and the quest for multiple identities in South Africa 

   Lategan, Bernard C. (GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of African Affairs, 2015)
   The article explores the contours of multiple identities in contrast to singular identities in situations of social complexity and cultural diversity. Nyamnjoh’s concepts of “incompleteness” and “frontier Africans” imply ...
  • Institute vir gevorderde navorsing : elitistiese luuksheid of bakermat van die wetenskap? 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2019)
   Institute vir gevorderde navorsing (IGN’s) is lank reeds deel van die akademiese toneel. Tog is hierdie instellings betreklik onbekend en word hulle dikwels met agterdog bejeën en gesien as eksklusiewe klubs wat net vir ...
  • Kan gister beter word? In gesprek met Jörn Rüsen oor die verwerking van 'n troebel verlede 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2016-07-17)
   Die artikel ontleed ’n minder bekende opstel van die kultuurhistorikus Jörn Rüsen waarin hy voorstelle maak oor hoe ’n negatiewe verlede verwerk kan word sodat hierdie verlede uiteindelik “beter” word. Die onlangse opvlamming ...
  • Knowledge management practices in the South African business sector : preliminary findings of a longitudinal study 

   Botha, D.; Fouche, B. (AOSIS, 2002)
   This article reports the findings of the first phase of a longitudinal research project on knowledge management (KM) practices in the South African business sector. The overall objectives of the research are to describe ...
  • Om sin te maak. Pleidooi vir 'n gesprek tussen organisasiekunde en hermeneutiek 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2019)
   Die artikel vestig die aandag op ’n belangrike nuwe ondersoek in organisasiekunde, naamlik die doktorale navorsing van Christiaan Maasdorp soos onder meer vervat in sy proefskrif getitel “Narrativity and organisation: ...
  • Oor die veelduidigheid van tekste 

   Lategan, Bernard C. (LitNet Academic, 2011-03)
   ENGLISH ABSTRACT: On the plurality of religious texts - Plurality in the interpretation of texts is not a new phenomenon. However, recent developments have made this phenomenon more prominent. With the focus on religious, ...
  • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die Univeristeit van Stellenbosch 

   Augustyn, J. C. D.; De Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. Van W.; Van Biljon, I. J. (AOSIS OpenJournal, 1978-11)
   Die aanbieding van Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch gaan sover terug as 1943 toe daar binne die Departement Sielkunde met 'n afsonderlike kursus in Bedryfsielkunde vir B.Comm.-studente 'n begin gemaak ...
  • Quality in software development : a pragmatic approach using metrics 

   Acton, Daniel; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-07)
   As long as software has been produced, there have been efforts to strive for quality in software products. In order to understand quality in software products, researchers have built models of software quality that rely ...
  • A taxonomy of minimisation algorithms for deterministic tree automata 

   Bjorklund, Johanna; Cleophas, Loek (J.UCS Consortium, 2016)
   We present a taxonomy of algorithms for minimising deterministic bottomup tree automata (dtas) over ranked and ordered trees. Automata of this type and its extensions are used in many application areas, including natural ...
  • 'n Verskuiwing na 'n oper en meer "pragmatiese" lees van Romeine 13:1–7? 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2015-08)
   Romeine 13:1–7 bly ’n omstrede teks wat voortgaan om ’n groot verskeidenheid (dikwels botsende) interpretasies op te lewer. Die gedeelte roep vrae op oor mag, die verhouding tussen kerk en staat, onderwerping aan wat as ...
  • Vreemdheid as geleentheid. Enkele gedagtes oor die hermeneutiese potensiaal van 'n ongemaklike begrip 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2017)
   Die artikel fokus op een faset van ’n veld wat reeds deurtastend ondersoek is, naamlik die aard van die interaksie tussen die self en die ander. Meer spesifiek gaan dit oor die vraag: Wat is die hermeneutiese potensiaal ...
  • Weak factor automata : the failure of failure factor oracles? 

   Cleophas, Loek; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-08)
   In indexing of, and pattern matching on, DNA and text sequences, it is often important to represent all factors of a sequence. One efficient, compact representation is the factor oracle (FO). At the same time, any classical ...