• Quality in software development : a pragmatic approach using metrics 

   Acton, Daniel; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-07)
   As long as software has been produced, there have been efforts to strive for quality in software products. In order to understand quality in software products, researchers have built models of software quality that rely ...
  • A taxonomy of minimisation algorithms for deterministic tree automata 

   Bjorklund, Johanna; Cleophas, Loek (J.UCS Consortium, 2016)
   We present a taxonomy of algorithms for minimising deterministic bottomup tree automata (dtas) over ranked and ordered trees. Automata of this type and its extensions are used in many application areas, including natural ...
  • 'n Verskuiwing na 'n oper en meer "pragmatiese" lees van Romeine 13:1–7? 

   Lategan, Bernard (LitNet, 2015-08)
   Romeine 13:1–7 bly ’n omstrede teks wat voortgaan om ’n groot verskeidenheid (dikwels botsende) interpretasies op te lewer. Die gedeelte roep vrae op oor mag, die verhouding tussen kerk en staat, onderwerping aan wat as ...
  • Vreemdheid as geleentheid. Enkele gedagtes oor die hermeneutiese potensiaal van 'n ongemaklike begrip 

   Lategan, Bernard (LitNet, 2017)
   Die artikel fokus op een faset van ’n veld wat reeds deurtastend ondersoek is, naamlik die aard van die interaksie tussen die self en die ander. Meer spesifiek gaan dit oor die vraag: Wat is die hermeneutiese potensiaal ...
  • Weak factor automata : the failure of failure factor oracles? 

   Cleophas, Loek; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-08)
   In indexing of, and pattern matching on, DNA and text sequences, it is often important to represent all factors of a sequence. One efficient, compact representation is the factor oracle (FO). At the same time, any classical ...