Developing a systematic approach to the performance management of project managers : a proposal to new Clicks

Lotz, Johanna J. M. (2007-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: According to Wheatley (1999:157) in the history of human thought, a new way of understanding often appears simultaneously in widely separated places and in different disciplines, these concepts are called our zeitgeist - a way of thinking that characterizes a generation or time period. Wheatley (1999:158) believes that once again we are living in a time when the same concepts are appearing in many places and disciplines. The interest in undertaking this research stems from two current trends. Firstly, that the methodology of project management is increasingly sought by organizations facing an ever changing environment. Secondly, organizations that adopt project management apparently lack the necessary foresight and tools to optimize its human capital in that field. Stayner (1998:5) quoted Wheatley saying: "The problem is, we see something that works, like project-based work, and we want to replicate it. But we don't understand why it works. We think because it's in projects; but really, it works because people are engaged in new, exciting, creative work within their organization on a team that shares values and trust." The writer believes that in today's knowledge economy it is more evident than ever that in order to survive an organization needs to get the people processes right. The Newtonian age called for optimization through machines. The information age calls for a new, systematic approach for the optimization of knowledge workers. Organizations look hopefully to nature to teach us how to do what living systems accomplish with such skill - learn, adapt and change. Organization's interest prompted by the relentless need for organizations to grow and re-from at intervals so short that change has become a continuous demand. Hopefully organizations are coming to the realization that the science of the seventeenth century cannot explain what they are challenged with in the twenty-first century. This study is interested in investigating organizations holistically and its underlying philosophy is to develop a systematic approach to the performance management of project managers based on the principles of the new sciences integrated with current performance management practices in use.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Wheatley (1999:157) glo dat daar in die geskiedenis van die gedagtegang van die mens gevind word dat 'n nuwe manier van begrip gelyktydig tot stand kom in wyd verspreide areas en verskillende dissiplines. Hierdie 'gelyktydige gewaarwording' word genoem die zeitgeit van 'n tydperk - 'n manier van dink waarvolgens 'n geslag of periode in die geskiedenis gekenmerk word. Wheatley (1999:158) is oortuig dat die mens weereens in 'n tydperk leef waar dieselfde konsepte besig is om hulle verskyning te maak oor wydverspreide plekke en verskillende dissiplines. Die belangstelling om die navorsing te onderneem spruit voort uit twee huidige neigings. Eerstens, die feit dat die dissipline van projekbestuur meer gesog word by ondernemings wat moet tred hou met 'n voortdurende veranderende omgewing. Tweedens, organisasies wat projekbestuur toepas maar waarby die visie en infrastruktuur ontbreek om die potensiaal van hulle werksmag in hierdie veld te ontgun en verder te optimaliseer. Stayner (1998:5) haal Wheatley aan: "Die probleem is, ons sien iets wat werk, soos projek gebasseerde week, ons wil dit dupliseer, maar ons verstaan nie hoekom dit werk nie. Ons dink omdat dit 'n projek is werk dit, maar eintlik werk dit omdat mense betrokke is in nuwe opwindende, kreatiewe werk binne hul organisasie, in 'n span met dieselfde waardes en onderlinge vertroue." Die skrywer glo dat in die huidige ekonomie, waar kennis gesien word as 'n belangrike produksiefaktor, is dit meer noodsaaklik as ooit tevore dat ten einde te oorleef moet organisasies hulle mensebestuur prosesse regkry. Die Newtonian era het geglo in optimisering deur masjiene. Die informasie era het 'n nuwe, sistematiese benadering nodig waarvolgens die kennis van werkers optimaal benut kan word. Organisasies kyk hoopvol na die natuur om vas te stel hoe lewende sisteme met soveel vaardigheid kan leer, aanpas en verander om te bly voortbestaan. Organisasies se belangstelling in hierdie verskynsel word aangehelp deur die noodsaaklikheid om vinnig te groei en te verander, met pouses so kort dat verandering 'n voortdurende aanvraag is. Organisasies is hopelik besig om te besef dat die wetenskap ontdekkings van die sewentiende eeu nie die antwoord sal bied op die uitdagings van die een-en-twintigste eeu nie. Hierdie studie is geinteresseerd in die ondersoek van die organisasie as 'n geheel. Die onderliggende filosofie is om 'n sistematiese benadering vir die werkverrigting bestuur van projekbestuurders te ontwikkel gebasseer op die beginsels van die nuwe ontdekkings in wetenskap geintegreer met die hedendaagse gebruike in die praktyk.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4908
This item appears in the following collections: