Successful project teams

Giesler, Achmed (2007-12)

Mini-research report presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business Administration at the University of Stellenbosch.

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This report is a literature study that focuses on the characteristics of successful project teams in the research and development environment. Successful project teams are becoming an increasingly important factor in business. However, traditional quantitative project management tools no longer give project teams a competitive edge - additional qualitative tools are required, following a systems approach. A number of characteristics of project teams, with the focus on the qualitative issues, particularly the people issues, are investigated. A project team operates in the context of its environment, mostly an organisation with a structure and an organisational culture. Methods and concepts in selecting and managing a dynamic project team within a turbulent and fast changing environment are discussed. The topics covered are: environmental fit, visions and goals, leadership and team roles, systems and procedures, values, organisational culture, rewards and recognition methods,and training and development. This literature study aims to encourage a paradigm shift away form the traditional triangle of budget, brief and time towards a stronger focus on people issues as people are the most important assets of a project team. As people do not behave in a linear way, as required for quantitative tools, new methods and tools are required. The hypothesis that was subsequently formulated from this study states that research and development teams can be more successful if they are regarded as a non-linear system consisting of various inputs, processes and outputs.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie verslag is 'n literatuurstudie wat fokus op die eienskappe van suksesvolle projekspanne in 'n navorsings en ontwikkelings omgewing. Suksesvolle projekspanne raak al hoe belangriker in besigheid. Tradisionele kwantitatiewe metodes is nie meer voldoende vir projekspanne om 'n kompeterende voordeel te bekom nie en moet hierdie metodes aangevul word met kwalitatiewe metodes gebaseer op 'n stelselbenadering. Verskeie karakteristieke van projekspanne, met die fokus op kwalitatiewe eienskappe, in besonder die menslike aspekte word ondersoek. 'n Projekspan funksioneer in die konteks van sy omgewing, meestal 'n organisasie met 'n struktuur en organisatoriese kultuur. Metodes en konsepte in die seleksie en bestuur van 'n dinamiese projekspan in 'n tubulente en vinnig veranderende omgewing word bespreek. Die temas wat gedek word is: omgewingsaanpassing,visie en doelwitte, leierskap en spanrolle, stelsels en prosedures, waardes, organisatoriese kultuur, vergoedings en erkennings metodes, en opleiding en ontwikkeling. Hierdie literatuurstudie mik om 'n paradigma skuif aan te moedig, weg van die tradisionele driehoek van begroting, doelwit en tyd, na 'n sterker fokus op menslikesake aangesien mense die belangrikste bates van 'n projekspan is. Aangesien mense nie op 'n liniere manier reageer soos wat nodig is vir kwantitatiewe metodes nie, word nuwe metodes en gereedskap benodig. Die hipotese wat geformuleer is uit hierdie navorsing, se dat navorsings en ontwikkelingspanne meer suksesvol kan wees indien hulle gesien word as 'n nie-liniere stelsel wat bestaan uit verskeie insette, prosesse en uitsette.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4796
This item appears in the following collections: