• From techno to the top 

   Haw, Penny (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
   Alice Zondi’s story, as told by PENNY HAW, shows how coaching enabled this technical expert to achieve a place on her company’s board
  • Van tegnikus tot toppos 

   Haw, Penny (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
   Alice Zondi se verhaal, soos vertel deur PENNY HAW, wys hoe afrigting hierdie tegniese kenner gehelp het om ’n plek in haar maatskappy se direksie in te neem.