2010 April - USB Agenda Magazine

SUNScholar Research Repository

2010 April - USB Agenda Magazine

 

Recent Submissions

 • Slabbert, Antoinette (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
  Die Wêreldbeker-sokkertoernooi kan ná die afskop dalk net ’n wendoel vir Suid-Afrikaanse projekbestuur, sakevernuf én die handelsmerk aanteken, sê ANTOINETTE SLABBERT.
 • Harris, Lance (Stellenbosch : University of Stellenbosch business School (USB), 2010-04)
  Mobile services and solutions promise to transform African businesses in the same way that the Internet transformed organisations in the more affluent world, writes LANCE HARRIS.
 • Sithole, Abel (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
  Society becomes easily inured to poverty. Some may say that this is partly owing to a Biblical apologetic that the poor we will always have with us. Or it may be that, while the more affluent are aware that poverty ...
 • Sithole, Abel (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
  Die samelewing raak maklik immuun teen mense se armoede. Party sal dalk sê dis deels vanweë die Bybelse argument dat ons die armes altyd met ons sal hê. Of dit kan wees dat, hoewel meer welvarende mense bewus is dat ...
 • Matthee, Amanda (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School, 2010-04)
  Geoktrooieerde rekenmeester Gugu Dingaan, wat uit ’n lang lyn van sterk vroue kom, het in 2009 die Bestuursontwikkelingsprogram by USB Bestuursontwikkeling (USB-BO) gedoen “om in ’n holistiese individu te ontwikkel”. ...
 • Haw, Penny (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
  Alice Zondi se verhaal, soos vertel deur PENNY HAW, wys hoe afrigting hierdie tegniese kenner gehelp het om ’n plek in haar maatskappy se direksie in te neem.
 • Slabbert, Antoinette (Stellenbosch : University of Stellenbosch business School (USB), 2010-04)
  Emva kokuqaliswa komdlalo, iNdebe yeSaka yeHlabathi inganenqaku elinempumelelo kulawulo lweprojekthi yaseMzantsi Afrika nobuqili bezoshishino – nohlobo lophawu, ucebise watsho u-ANTOINETTE SLABBERT.
 • Slabbert, Antoinette (Stellenbosch : University of Stellenbosch business School (USB), 2010-04)
  After kick-off, the Soccer World Cup might just deliver a winning goal for South African project management and business acumen – and brand, suggests ANTOINETTE SLABBERT.
 • Coetzer, Toast (University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
  Those at the cutting edge of their professions are familiar with working long, thankless hours, often spent hunched over a laptop in yet another hotel in a country where inhabitants don’t quite know what you mean when ...
 • Haw, Penny (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
  Alice Zondi’s story, as told by PENNY HAW, shows how coaching enabled this technical expert to achieve a place on her company’s board