Public opinion on land reform in South Africa

Swart, Charl (2010-03)

Thesis (MA (Political Science))--Stellenbosch University, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study explores public opinion on land reform in South Africa using data gathered by Ipsos-Markinor in nationally representative public opinion surveys conducted in 2004 and 2007, and by an elite survey conducted by Centre for International and Comparative Politics in 2007. This study explores whether public opinion on land reform reveals distinct trends that correlate with the selected socio-demographic variables of race, language, party affiliation and social status. It is hypothesised that there is an identifiable correlation between these independent variables and the opinions of respondents on land reform, with specific groups tending to support land reform whilst other groups tend to reject it. The data analyses yielded results that highlight distinct trends in public opinion on land reform. Responses are clustered around specific characteristics of the independent variables and point towards distinct groups having specific views on land reform. From this set of findings it is inferred that public opinion on land reform illustrates that certain groups of South Africans have contrasting views of how the rule of law and transformation should find expression in a democratic society. These fundamentally differing opinions on key elements of democracy illustrate that South Africans hold diverging opinions of what constitutes democracy, through adherence to either the liberal or the liberationist model of democracy. These models were previously identified as two distinct and diverging interpretations of democracy in South Africa and were labelled as such. These two models uphold sharply divergent normative prescriptions of democracy, as well as contrasting prescriptions for various policies of democratic consolidation, including that of land reform.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Openbare mening oor grondhervorming in Suid-Afrika word in hierdie studie ondersoek. Die ondersoek maak gebruik van data ingewin deur Ipsos-Markinor in nasionaal verteenwoordigende openbare meningsopnames uitgevoer in 2004 en 2007, asook ‘n elite opname wat in 2007 uitgevoer is deur die Sentrum vir Internationale en Vergelykende Politiek (CICP). Hierdie studie ondersoek die moontlikheid dat openbare mening ten opsigte van grondhervorming met geselekteerde sosio-demografiese veranderlikes (ras, taal, politieke affiliasie en sosiale status) korreleer. Die hipotese is dat daar ‘n identifiseerbare korrelasie is tussen hierdie onafhanklike veranderlikes en die menings van die respondente ten opsigte van grondhervorming en dat daar spesifieke groepe is wat grondhervorming ondersteun en ander nie. Analise van die data toon duidelike tendense in openbare mening oor die kwessie van grondhervorming. Menings korreleer wel met die onafhanklike veranderlikes en wys daarop dat bepaalde sosiale groepe uiteenlopende standpunte het oor grondhervorming. Uit hierdie stel bevindinge maak die navorser die afleiding dat daar, binne die Suid- Afrikaanse bevolking, groepe is met uiteenlopende menings oor hoe die oppergesag van die reg en transformasie binne ‘n demokrasie uitgeleef moet word. Hierdie fundamenteel kontrasterende menings ten opsigte van hierdie sleutelelemente van demokrasie, illustreer dat Suid-Afrikaners uiteenlopende menings oor demokrasie het in die vorm van ondersteuning van hetsy die liberale- of bevrydingsmodelle van demokrasie. Hierdie modelle is as twee duidelike en afsonderlike interpretasies van demokrasie voorgestel en beskryf. Hierdie twee modelle verteenwoordig skerp uiteenlopende normatiewe beskouinge oor demokrasie, en bied daarmee saam, botsende beleidsvoorskrifte aan vir demokratiese konsolidering, insluitende beleid oor grondhervorming.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4377
This item appears in the following collections: