Ephesians and Artemis : the influence of the religious climate of western Asia Minor of the first century AD on the content and terminology of Paul’s prayer in Ephesians 1:15-23

Visagie, André Jacobus (2010-03)

Thesis (MTh (Old and New Testament))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis interacts with the generally held view that Ephesians is a general epistle with no concrete historical context and contingency, by arguing that this letter addresses particular religious concerns and beliefs of the believers of Ephesus and surrounds. A focussed literary survey of the religious-historical material of the western Mediterranean region in the first century AD is conducted, with particular attention paid to the cult of the Ephesian Artemis and the prevalence of magic. Special focus is placed upon Ephesians 1:15-23, which is exegeted using both grammatical-historical and socio-rhetorical methods of interpretation to gain insights into how the author employed and reformulated contemporary terms and concepts to demonstrate the lordship of Jesus Christ. Serious consideration of the religious and magical context of the first century Greco-Roman world when interpreting this letter to the Ephesians may open many possible avenues for future study, particularly in the area of understanding the letter in an African context.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie tree in dialoog met die algemene opvatting dat die Efesiërs-brief ’n algemene brief of omsendskrywe was, wat geen besondere historiese konteks of dringende saak aangespreek het nie. Die studie oordeel dat die brief spesifieke religieuse sake en oortuigings van die gelowiges in Efese en omgewing aangespreek het. Deur ’n literêre oorsig is daar gefokus op die religieushistoriese materiaal van die westelike Mediterreense area in die eerste eeu nC, met besondere nadruk op die Artemis-kultus en wydverspreide magie. Spesiale klem is geplaas op Efesiërs 1:15-23, wat met behulp van beide grammatikaalhistoriese en sosio-retoriese metodes geëksegetiseer is ten einde te bepaal hoe die outeur kontemporêre terme en konsepte wat die heerskap van Jesus Christus demonstreer, gebruik en herformuleer het. Noukeurige oorweging van die religieuse en magiese konteks van die eerste-eeuse Grieks-Romeinse wêreld ten tyde van die interpretasie van Efesiërs mag deure open vir moontlike verdere areas van studie, veral met die oog op die verstaan van die brief in ’n Afrika konteks.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4352
This item appears in the following collections: