Understanding epilepsy within historically black schools in the Western Cape

Lupondo, Yolanda (2010-03)

Thesis (MEdPsych (Educational Psychology))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study was conducted within historically black schools in the Western Cape. According to (HSRP@historicsschools.org.za) historically Black schools are identified as schools which under the apartheid government were racially segregated schools, situated mainly in residential areas populated by people classified as black, for the exclusive use of people in this racial classification category. The purpose of this study was to explore educators', parents' and learner understands of epilepsy. This study uses an interpretive research framework to obtain in-depth data on educators', parents' and learner’s knowledge of epilepsy, reactions of educators towards learners with epilepsy, the effect of epilepsy on learning and the inclusion of learners with epilepsy in a regular class. The thematic content analysis was the method of analysis. Participants’ experiences with regard to epilepsy were reconstructed according to themes. Recurring themes were linked with the literature. This study found that educators, parents and learners had little idea what epilepsy entails and their beliefs were often moulded by inaccurate information. Educators have received little or no training to provide meaningful support for learners with epilepsy. Despite policy changes the needs of learners with epilepsy are not met in the classroom. Educators and parents insist that they need information, skills and clear guidelines regarding epilepsy. Research indicates that educators find it difficult to cope with the demands of these learners, and often experience frustration and failure. It could benefit the schools if a supporting programme is developed to provide practical and comprehensive guidelines to assist educators to support learners with epilepsy.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing is in histories swart skole in die Weskaap onderneem. HSRP@historicschools.org.za beskryf ‘histories swart skole’ as skole wat tydens die apartheid-regime op grond van ras gesegregeer was, hoofsaaklik binne residensiële areas wat bewoon is deur mense wat as swart geklassifiseer is, vir die eksklusiewe gebruik van mense van hierdie rasseklassifikasie. Die doel van hierdie navorsing is om opvoeders, ouers en leerders se begrip van epilepsie te ondersoek. ’n Interpretatiewe navorsingsraamwerk is gebruik om in-diepte gegewens rakende opvoeders, ouers en leerders se kennis van epilepsie, opvoeders se reaksie teenoor leerders met epilepsie, die uitwerking van epilepsie op leer, en die insluiting van leerders met epilepsie in gewone klasse, in te win. Die tematiese inhoudsanalise is gebruik as ondersoekmetode. Deelnemers aan die studie se ervaringe van epilepsie is volgens temas gerekonstrueer. Herhalende temas is met die literatuur oor die onderwerp verbind. Die navorsing het bevind dat opvoeders, ouers en leerders weinig benul het van wat epilepsie is, en dat hulle begrip daarvan dikwels deur onakkurate inligting gevorm is. Opvoeders ontvang weinig of geen opleiding om betekenisvolle ondersteuning aan leerders met epilepsie te gee. Ten spyte van beleidsveranderinge word daar nie aan die behoeftes van leerders met epilepsie in die klaskamer voldoen nie. Opvoeders en ouers hou vol dat hulle inligting, vaardighede en duidelike riglyne rakende epilepsie nodig het. Navorsing wys dat opvoeders dit moeilik vind om raad te weet met hierdie leerders se behoeftes, en dat hulle dikwels frustrasie ervaar en voel dat hulle misluk het in hulle pogings. Die ontwikkeling van ’n ondersteuningsprogram, wat praktiese en omvattende riglyne daarstel om opvoeders met die behoeftes van leerders met epilepsie te assisteer, kan tot die voordeel van skole wees.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4309
This item appears in the following collections: