Vooruitsigte, ervarings en probleme met opleiding onder werkers in die Oos Vrystaat : ‘n studie oor opleiding in die VKB

De Villiers, Anell (2010-03)

Thesis (MPhil (Sociology and Social Anthropology))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH SUMMARY: This study focuses on the shortage of labour in the rural areas of the Free State and, in direct contrast to the high unemployment figures and great demand for jobs. The upskilling of unskilled labour is one of South Africa’s biggest social problems. It is becoming ever more pressing given the increasing demand for skilled labour to adapt to technological advancement and the new information era. The South African government has created various initiatives and policies to accommodate and provide previously disadvantaged groups with opportunities for training and better life prospects. Viewing South Africa’s rural areas from a historical perspective may result in scepticism about the success of these training initiatives and question the commitment of private business towards these policies. Policies and regulations increasingly place greater administrative pressure on workplaces, which could lead to the expectation that training in companies would merely be regarded as an extra burden. The VKB, a local agricultural co-operative in the Free State, challenges this assumption. This study investigates the experiences and expectations of employees to determine the impact of training on individuals. Interviews with employees and management in the company show that training plays a crucial role in producing solidarity in a stable workplace environment. For both groups, government-proposed education and training are regarded as very important in their own lives and for the future development of South Africa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die tekort aan arbeid wat in die plattelandse gebiede van die Vrystaat ondervind word, in teenstelling met die hoë werkloosheidsyfer en behoefte aan werksgeleenthede in dié gebied. Die verdere opleiding van ongeskoolde arbeid is een van Suid-Afrika se grootste maatskaplike probleme. Dié kwessie raak al hoe meer relevant gegewe die groter aanvraag na geskoolde arbeid om aan te pas by tegnologiese vooruitgang en die eise van die inligtingsera. Die Suid-Afrikaanse regering het verskeie inisiatiewe en beleide ingestel om opleidingsgeleenthede en beter vooruitsigte vir voorheen benadeelde groepe daar te stel. As die Suid-Afrikaanse platteland vanuit ’n historiese perspektief beskou word, kan ’n mens skepties staan teenoor die wyse waarop sakeondernemings hierdie beleide sal aanvaar en toepas. Hierbenewens plaas beleide en wetgewing ook geweldige administratiewe druk op ondernemings, wat aanleiding kan gee tot die vermoede dat maatskappye opleiding slegs as ’n ekstra las sou beskou. Die VKB, ’n plaaslike landboukoöperasie in die Vrystaat, bewys egter die teendeel van hierdie aanname. Dit bring hierdie studie tot die punt van ondersoek, waar die ervaring en verwagtings van werknemers ondersoek word om vas te stel watter impak opleiding op individue het. Persoonlike onderhoude met werknemers en die bestuur dui daarop dat opleiding ’n belangrike faktor is wat samehorigheid in ’n stabiele werksomgewing in die hand werk. Albei groepe beskou opleiding en onderrig, soos voorgestel deur die regering, as uiters belangrik in hulle eie lewens en vir die algehele ontwikkeling van Suid-Afrika.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4287
This item appears in the following collections: