A success case method evaluation of a school-based HIV/AIDS programme by life orientation teachers in Sedibeng West secondary schools [gde]

Mbada, Ndavheleseni Albert (2010-03)

Thesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The HIV/AIDS epidemic has a visible impact on young people in various forms. The National Department of Education has launched the school-based HIV/AIDS pogramme to be implemented by all secondary schools in South Africa. The programme is an intervention strategy brought in by the Department of Education to prevent the spread of HIV/AIDS. The programme comprises Sexuality life skills and HIV/AIDS education, and it is also embedded in Life Orientation Learning Area. The implementation of a school-based HIV/AIDS programme was evaluated in eight secondary schools in Sedibeng West District [GDE]. The researcher followed the Brinkerhoff Success Case Method of evaluation to assess the implementation of the programme. The research subjects were the Grade 12 Life Orientation Teachers. To collect data, a survey was conducted to ascertain where success was being most/least experienced. Qualitative research was done through interviewing research participants. Half of the research participants were thought to have implemented the programme successfully and the other half was thought to have implemented the programme unsuccessfully. The results of the study further revealed that not all schools were implementing the schoolbased HIV/AIDS programme successfully. Factors that hindered and promoted the most successful implementation of the programme were outlined. With the facilitation of the researcher, key decision makers in the District made recommendations on measures that could be taken for schools to implement school-based HIV/AIDS programme successfully.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die VIGS epidemie het `n sigbare impak op jong mense in verskeie vorme. Die Nasionale Departement van Onderwys het ʼn skool-gebaseerde program wat in alle sekondêre skole in Suid Afrika toegepas moet wees, gestig. Die program is `n toetreding strategie wat deur die Departement van Onderwys ingebring het, om die verspreiding van VIGS teen te werk. Die program behels seksuele lewens bekwaamheid en VIGS Onderwys en is ook in die vak Lewens Oriëntasie vas gele. Die toepassing van die skool-gebaseerde VIGS program in agt sekondêre skole in die Sedibeng Wes District (GDE) is geevalueer. Die navorser het die “Brinkerhoff Success Case” metode van evaluering gevolg om die suksesvolle toepassing van die program te bepaal. Die steekproef het bestaan uit Graad 12 Lewens Oriëntasie Onderwysers. `n Vraelys was ontwikkel wat gebruik is om die suksesvolheid van die implementering van die program te bepaal. Kwalitatiewe navorsing was gedoen deur die deelnemers te ondervra. Daar is gevind dat die helfte van die deelnemers bepaal het dat hulle die program met sukses toegepas het terwyl die ander helfte minder suksesvol was met die toepassing van die program. Die uitslae van die studie wys dat nie alle skole hierdie skool-gebaseerde VIGS program suksesvol toegepas het. Faktore wat die suksesvolle toepassing van die program gehinder of bevorder was geïdentifiseer. Met die fasilitering van die navorser, het die Distrik besluitnemers aanbevelings gemaak om stappe wat gevat moet word om skole te kan uitsien om die suksesvolle toepassing van die skool-gebaseerde VIGS program meer suksesvol te kan maak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4224
This item appears in the following collections: