• 'n Taalkundige kyk na glossariums in literere vertaalprodukte 

      Feinauer, Ilse (2015-04)
      INLEIDING: Dit was heelwat makliker gesê as gedaan om die meer strukturele onderbou van die taalkunde te kombineer met die moderner bewegings in die vertaalteorie. Die taalkunde skakel ook nie noodwendig altyd naatloos met ...