Subject

Now showing items 1-1 of 1

  • Die geskiedenis van die opvoeding van meisies in Suid-Afrika tot 1910 

    Weder, Ilse Hedwig (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1938-11)
    VOORWOORD: In hierdie verhandleing het ek my dit ten doel gestel om die Geskiedenis van die Opvoeding van Meisies in Suid-Afrika te probeer weer. Daar egter die Kaapprovinsie die voorbeeld vir die opvoeding van meisies ...