ITEM VIEW

Analysis of the potential socio-economic impact of establishing plantation forestry on rural communities in Sanga District, Niassa province, Mozambique

dc.contributor.advisorChirwa, Paxie W.en_ZA
dc.contributor.authorLandry, Jennifer Annen_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Agrisciences. Dept. of Forest and Wood Science.
dc.date.accessioned2009-11-06T10:25:04Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-06-01T09:01:43Z
dc.date.available2009-11-06T10:25:04Zen_ZA
dc.date.available2010-06-01T09:01:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/2925
dc.descriptionThesis (MScFor (Forest and Wood Science))--University of Stellenbosch, 2009.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This thesis assesses the livelihoods of rural households in a proposed green field forestry area, located in Sanga District of Niassa province, Mozambique. The livelihood analysis was used to analyze potential socio-economic impacts of introducing forest plantations to rural households located within the proposed afforestation area. The study made use of household interviews, key informant interviews and secondary data. The sustainable livelihoods framework was used in the research process to develop the household questionnaire and to identify livelihood strategies. Data was analyzed using 331 household questionnaires collected throughout the proposed afforestation area in various communities in the study area. Findings from the study indicated that there is minimal wealth gaps between rural households; but that the introduction of the forestry industry and the subsequent employment created thereof may result in larger wealth gaps between wage earning and non-wage earning households. The study further concludes by linking the potential socio-economic impacts with mitigation recommendations that could be harmonized with FSC Standard requirements for forestry companies interested in developing a forest industry in the study area.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis ontleed die lewensbestaan van landelike huishoudings in ‘n voorgestelde nuwe bosbou area, gelee in die Sanga distrik van die Niassa provinsie, Mosambiek. Die lewensbestaan ontleding was gebruik om die potensiele sosio-ekonomiese impak van die vestiging van bosbou plantasies op landelike huishoudings in die voorgestelde bebossings area te analiseer. Hierdie studie het gebruik gemaak van huishoudelike onderhoude, sleutel informant onderhoude asook sekondere data. Die volhoubare lewensbestaan raamwerk was gebruik in die navorsings proses om die huishoudelike onderhoude te ontwikkel en om die huishoudelike strategiee te identifiseer. Data was geanaliseer van 331 huishoudelike onderhoude afgeneem in verskeie gemeenskappe binne die studie areas. Bevindinge van die studie het aangetoon dat daar minimale inkomste gapings is tussen landelike huishoudings, maar met die vestiging van kommersiele bosbou en geassosieerde werskeppings moontlikhede, mag groter inkomste gapings ontwikkel tussen huishoudings wat inkostes uit bosbou verdien en huishoudings daarsonder. Verder het die studie aangetoon dat daar ‚n potensiele sosiale impak is van mense wat na die area migreer en dat sulke impakte deur FSC sertifisering beheer kan word.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectForestry, Socio-economic impacten_ZA
dc.subjectMozambiqueen_ZA
dc.subjectCommunityen_ZA
dc.subjectDissertations -- Forest and wood science
dc.subjectTheses -- Forest and wood science
dc.subjectAfforestation -- Economic aspects -- Mozambique
dc.subjectAfforestation -- Social aspects -- Mozambique
dc.titleAnalysis of the potential socio-economic impact of establishing plantation forestry on rural communities in Sanga District, Niassa province, Mozambiqueen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW