• Gronde van die Piketberg-Portervillegebied 

      Bester, Johannes Andries (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1966-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Die twaalf grondseries wat gedurende die opname in die gebied gedek deur 1 : 50 000 vel, Piketberg 3218DD aangetref is, word beskryf. Terselfdertyd word die morfologiese en chemiese eienskappe ...