• Asikliese karbeenkomplekse maak eerste opslae in goudstormloop 

      Raubenheimer, Helgard G. (LitNet Academic, 2012-12)
      OPSOMMING: Die eerste karbeenkomplekse van goud is reeds in 1971 deur Bonati en Minghetti gerapporteer. Verdere ontwikkelings na die 1980’s was stadig. Sedert 2007, toe die belangstelling in goudchemie reeds geweldig ...