Die verskille tussen Koue Oorlog en post-Koue Oorlog strategiese denke

Esterhuyse, A. (2003)

The original publication is available at http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub

Journal Article

Hierdie artikel het ten doel om die belangrikste verskille in strategiese denke tydens die Koue Oorlog en post-Koue Oorlog uit te lig. Die bespreking word gedoen teen die agtergrond van wat Brzezinski beskryf as 'the three grand transformations' van hierdie eeu. Die eerste transformasie is deur die ineenstorting van die magsbalans in Europa en die beeïndiging van Europa se bepalende geo-politieke posisie in die wereld, teweeg gebring. Die 'Eerste Wereldoorlog' was in wese die laaste Europese oorlog wat deur belangrike globale Europese (koloniale) moondhede geveg is. Dit het op 'n poging uitgeloop om Europa, en indirek die res van die wêreld, op 'n nuwe beginsel te organiseer: die oppergesag van die nasiestaat. Deur nasionalisme het hierdie beginsel nuwe stukrag aan politieke emosie verleen. Dit het gevolglik nie daarin kon slaag om intemasionale veiligheid te verseker nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21894
This item appears in the following collections: