Can higher education policy frameworks engender quality higher education in Malawian universities?

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Waghid, Yusef
dc.contributor.author Shawa, Lester Brian
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Education Policy Studies. en
dc.date.accessioned 2012-07-24T10:56:40Z
dc.date.available 2012-07-24T10:56:40Z
dc.date.issued 2007-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/21793
dc.description Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2007. en_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: Through policy document analyses and in-depth semi-structured interviews, this thesis examines the potential of higher education policy frameworks to engender quality university education in Malawian universities. Pertinent to the fast-growing higher education sector in Malawi is the connection between higher education policy frameworks and quality delivery of university education. Education policy frameworks in Malawi are mainly a response to the government’s broad policy of poverty alleviation. Thus this thesis argues that quality university education ought to contribute to poverty alleviation especially by assisting the country to achieve its Millennium Development Goals (MDGs) and to implement the initiatives of the New Economic Partnership for Africa’s Development (NEPAD). To engender quality university education that could help to alleviate poverty in Malawi, this thesis through Habermasian critical inquiry proposes that quality ought to be the corollary of defensible higher education policy frameworks, policy documents need to delineate quality parameters, access to university education needs to be increased and, inevitably, discursive or deliberative higher education policy making ought to be given primacy. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: Aan die hand van beleidsdokumentontleding en diepgaande, semigestruktureerde onderhoude, ondersoek hierdie tesis die potensiaal van hoëronderwysbeleidsraamwerke om gehalte universiteitsonderrig in Malawiese universiteite teweeg te bring. Van besondere belang vir die snelgroeiende hoëronderwyssektor in Malawi is die verband tussen hoëronderwysbeleidsraamwerke en die lewering van gehalte universiteitsonderrig. Malawiese onderwysbeleidsraamwerke is hoofsaaklik 'n reaksie op die regering se omvattende armoedeverligtingsbeleid. Daarom voer hierdie tesis aan dat gehalte universiteitsonderrig tot armoedeverligting behoort by te dra, veral deur die land te help om sy millenniumontwikkelingsdoelwitte (MOD’s) te bereik en die inisiatiewe van die Nuwe Vennootskap vir Afrika-ontwikkeling (NEPAD) in werking te stel. Ten einde gehalte universiteitsonderrig teweeg te bring wat armoede in Malawi kan help verlig, doen hierdie tesis deur Habermasiese kritiese ondersoek aan die hand dat gehalte die uitvloeisel van verdedigbare hoëronderwysbeleidsraamwerke moet wees, dat beleidsdokumente gehaltegrense moet neerlê, dat toegang tot universiteitsonderrig verbeter moet word, en dat beredeneerde of oorwoë hoëronderwysbeleidbepaling onafwendbaar voorrang behoort te geniet. af
dc.format.extent xi, 100 leaves
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University
dc.subject Education, Higher -- Malawi -- Evaluation en_ZA
dc.subject Universities and colleges -- Malawi -- Administration -- Decision-making -- Evaluation en_ZA
dc.subject Malawi -- Education policy -- Decision making -- Evaluation en_ZA
dc.subject Theses -- Education en_ZA
dc.subject Dissertations -- Education en_ZA
dc.title Can higher education policy frameworks engender quality higher education in Malawian universities? en_ZA
dc.type Thesis en_ZA
dc.rights.holder Stellenbosch University en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record