ITEM VIEW

Can higher education policy frameworks engender quality higher education in Malawian universities?

dc.contributor.advisorWaghid, Yusef
dc.contributor.authorShawa, Lester Brian
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Education Policy Studies.en
dc.date.accessioned2012-07-24T10:56:40Z
dc.date.available2012-07-24T10:56:40Z
dc.date.issued2007-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/21793
dc.descriptionThesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2007.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Through policy document analyses and in-depth semi-structured interviews, this thesis examines the potential of higher education policy frameworks to engender quality university education in Malawian universities. Pertinent to the fast-growing higher education sector in Malawi is the connection between higher education policy frameworks and quality delivery of university education. Education policy frameworks in Malawi are mainly a response to the government’s broad policy of poverty alleviation. Thus this thesis argues that quality university education ought to contribute to poverty alleviation especially by assisting the country to achieve its Millennium Development Goals (MDGs) and to implement the initiatives of the New Economic Partnership for Africa’s Development (NEPAD). To engender quality university education that could help to alleviate poverty in Malawi, this thesis through Habermasian critical inquiry proposes that quality ought to be the corollary of defensible higher education policy frameworks, policy documents need to delineate quality parameters, access to university education needs to be increased and, inevitably, discursive or deliberative higher education policy making ought to be given primacy.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Aan die hand van beleidsdokumentontleding en diepgaande, semigestruktureerde onderhoude, ondersoek hierdie tesis die potensiaal van hoëronderwysbeleidsraamwerke om gehalte universiteitsonderrig in Malawiese universiteite teweeg te bring. Van besondere belang vir die snelgroeiende hoëronderwyssektor in Malawi is die verband tussen hoëronderwysbeleidsraamwerke en die lewering van gehalte universiteitsonderrig. Malawiese onderwysbeleidsraamwerke is hoofsaaklik 'n reaksie op die regering se omvattende armoedeverligtingsbeleid. Daarom voer hierdie tesis aan dat gehalte universiteitsonderrig tot armoedeverligting behoort by te dra, veral deur die land te help om sy millenniumontwikkelingsdoelwitte (MOD’s) te bereik en die inisiatiewe van die Nuwe Vennootskap vir Afrika-ontwikkeling (NEPAD) in werking te stel. Ten einde gehalte universiteitsonderrig teweeg te bring wat armoede in Malawi kan help verlig, doen hierdie tesis deur Habermasiese kritiese ondersoek aan die hand dat gehalte die uitvloeisel van verdedigbare hoëronderwysbeleidsraamwerke moet wees, dat beleidsdokumente gehaltegrense moet neerlê, dat toegang tot universiteitsonderrig verbeter moet word, en dat beredeneerde of oorwoë hoëronderwysbeleidbepaling onafwendbaar voorrang behoort te geniet.af
dc.format.extentxi, 100 leaves
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectEducation, Higher -- Malawi -- Evaluationen_ZA
dc.subjectUniversities and colleges -- Malawi -- Administration -- Decision-making -- Evaluationen_ZA
dc.subjectMalawi -- Education policy -- Decision making -- Evaluationen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.titleCan higher education policy frameworks engender quality higher education in Malawian universities?en_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW