A study of the sermon introduction in contemporary preaching

Jeong, Woo Sung (2008-03)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis aims to underline the importance of the sermon introduction. Every sermon generally divides itself into three parts: the introduction, the body and the conclusion. Then, what is the purpose of the sermon introduction? My research focuses on the sermon introduction in terms of the following two questions: Firstly, what is the precise purpose of the sermon introduction in the dynamics between gaining the attention and not losing the attention? Secondly, what is the influence of the sermon introduction: how can the sermon introduction affect the preacher and the hearer? Chapter 2 explores the identity of the sermon introduction relating to four key aspects: Firstly, the fact that the sermon introduction is the first part of the sermon and is related to the body but has its own integrity. Secondly, the fact that the preacher should investigate the skill of rhetoric because one of the purposes of preaching, like that of rhetoric, is also persuasion. Thirdly, the notion that the “uselessness” of the sermon introduction could detach the thoughts of the hearers from the Word of God. Finally, the logical fact that the sermon introduction seems very natural and that it is fitting that a sermon should have an introduction. In Chapter 3 we firstly examine the importance of the sermon introduction relating to the preacher and the hearers. The sermon introduction affects the preacher in proclaiming the Word effectively and the hearers to receive the Word well. And, secondly, we investigate the purposes of the sermon introduction concentrating on the following three aspects: to gain attention; not to lose attention; to introduce the theme. In Chapter 4 we firstly investigate the sources of the sermon introduction. The preacher can utilize the text and context in view of the sermon introduction. We secondly examine the qualities of the sermon introduction, concentrating on the two aspects: positive qualities and negative qualities. In Chapter 5 we emphasize four key aspects of images relating to the sermon introduction: God images, Text images, preacher images and congregational images, all discussed in the light of examples of sermon introductions. In Chapter 6 we make suggestions concerning the following four aspects: Firstly, the length of the sermon introduction. Secondly, time to prepare the sermon introduction. Thirdly, the importance of eye-contact with the hearers. Lastly, constructing some “check-lists” for the sermon introduction.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis ondersoek die belang van die preekinleiding. Alle preke bestaan normaalweg uit drie dele: die inleiding, liggaam (hoofgedeelte) en slot. Wat is die betekenis en doel van die inleiding? Ek fokus in hierdie studie veral op twee vrae: Eeerstens: Wat is die presiese bedoeling van die preekinleiding in die dinamika tussen aandag-verkryging en aandag-verlies? Tweedens: Wat is die effek van die preekinleiding - hoe kan dit die prediker en hoorder beïnvloed? Hoogfstuk 2 ondersoek die karakter/ identiteit van die preekinleiding in terme van vier kernaspekte: 1. Die outonomie van en integrasie van die preekinleiding by die res van die preek. 2. Die belang van retoriek vir die preekinleiding. 3. Sommige besware teen die preekinleiding. 4. Die logiese funksie van die preekinleiding. In hoofstuk 3 let ons op die belang van die preekinleiding in terme van die volgende aspekte: 1. Die relasie tot die prediker en hoorders, en 2. Die doel van die preekinleiding ten opsigte van aandag-verkryging en aandag-verlies, en as inleiding tot die tema van die preek. In hoofstuk 4 kyk ons na die bronne vir die preekinleiding, veral in terme van die teks en konteks. Ons let verder op positiewe en negatiewe moontlikhede van die preekinleiding. In hoofstuk 5 kom vier beelde aan die orde, soos dit blyk uit die analise van ‘n aantal preekinleidings, naamlik Godsbeelde, teksbeelde, prediker-beelde en gemeente-beelde. In hoofstuk 6 word suggesties gemaak ten opsigte van die lengte van die preekinleiding, die tyd benodig vir voorbereiding, die belang van oog-kontak, en ‘n tipe verwysingshulp met betrekking tot die preekinleiding. Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21629
This item appears in the following collections: