ITEM VIEW

Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van beroepe

dc.contributor.authorDe Villiers, W. S.
dc.contributor.authorRaubenheimer, L. Van Wyk
dc.date.accessioned2012-06-04T12:16:54Z
dc.date.available2012-06-04T12:16:54Z
dc.date.issued1983-11
dc.identifier.citationDe Villiers, W.S. & Raubenheimer, L. van Wyk. 1983. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van beroepe. SA Journal of Industrial Psychology; Perspectives on Industrial Psychology, 1-29, doi:10.4102/sajip.v0i0.345.en_ZA
dc.identifier.issn2071-0763 (online)
dc.identifier.issn0258-5200 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.4102/sajip.v0i0.345
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/21202
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.sajip.co.zaen_ZA
dc.description.abstractSince very little is known about how to deal with conflicting and ambiguous information as a work attribute an attempt was made to define this particular construct and subject it to empirical research. An instrument (the in basket exercise) was developed to measure employees' efficiency in dealing with conflicting and ambiguous information. This instrument together with instruments for measuring a number of related traits were administered to 468 subjects. It was determined that the capacity to deal with conflicting and ambiguous information has a certain relationship with intelligence and sensory cognitive judgement. No relationship could be found with certain personality traits. In all probability a separate construct is indicated by this research.en_ZA
dc.description.abstractMin informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie) is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.af_ZA
dc.format.extent13 p.
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherAOSIS OpenJournalen_ZA
dc.subjectEmployee selection instrumentsen_ZA
dc.subjectConflicting information, Handling ofen_ZA
dc.subjectAmbiguous information, Handling ofen_ZA
dc.subjectambiguous informationen_ZA
dc.titleDie meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van beroepeen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublishers' Versionen_ZA
dc.rights.holderAuthor retain the copyrighten_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW