Ethical standards : the missing link to business development

Louw, Alberto Johannes (2007-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In order to do business is a combination of good skills and knowledge, as well as business sense to make a success. Besides these pOints is there the pressures of moral values and ethical codes with the aim to manage organisations more effectively and honourable. Literature reflects the hard side of business skills, namely strategy, planning, leading, control and monitoring of processes. In addition are there the professional guidelines like the accounting standards to which chartered accountants need to adhere to. There is not too much focus on the soft side of business, like the adherence to values and principles. Organisations like Enron, as example, acted as a starting point to ask questions to the business sector, to ensure that systems need to be developed, to identify and solve any unethical behaviour, directly or indirectly, where possible. Organisations need to follow ethical programmes to address values and principles. Programmes are not sufficient as a higher authority's urules" are necessary to ensure excellent and successful organisations. Business people are experiencing Many Christians experience negative influences in their daily conduct, which are against their principles. This leads to the non-appliance of ethical codes in order to make a success of their businesses. The question remains to what degree is this biblical correct and how does this fit into the organisations business culture. The study project wi ll focus on a process to explain and assist the dilemma of a combination of business and biblical ethical principles. The end result is to give unto both Christian and non-Christian the opportunity to manage their organisations on . principles and not for their own account. To be both ethical and shrewd will also be discussed. Not a[[ people are Christians and it is not expected to only follow biblical principles. This is anyhow not possible, due to the professional codes of Medici, engineers and finance, thus the need for integration. God's "rules" are universal, like gratification, irrespective of the individual's personal perception, and can be applied in any situation. This study also aims to motivate business people to keep focusing on God and to lead people in the workplace to Him.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Om besigheid te doen is 'n kombinasie van goeie vaardighede en kennis, asook besigheidsin om sukses te smaak. Suiten hierdie aspekte is daar die druk van morele waardes en etiese kodes, ten doel om organisaises meer effektief en eerbaar te bedryf. Literatuur reflekteer die harde kant van besigheidsvaardighede, SODS strategie, beplanning, leiding, kontrole en monitering van prosesse. Asook, die professionele riglyne so os die rekeningkundige standpunte waaraan geoktroeerde rekenmeesters moet valdoen, word onderrrig. Daar word egter baie min op die sagte kant van besigheid gefokus, soos die handhawing van waardes en beginsels. Organisasies S005 Enron, as voorbeeld, het vrae begin stel aan die besigheidsektor am te verseker dat daar stelsels bestaan of geskep moet word, wat enige onetiese optrede, direk of indirek waar moontlik, te identifiseer en op te los. Organisasies moet poog om etiese programme te volg wat waardes en beginsels aanspreek. Programme is egter nie genoeg nie en 'n hoer gesag se ~reels" is nodig om uitstekende en suksesvolle organisasies daar te stel. Vir enige Christen is daar gedurig negatiewe invloede in die al1edaagse bestaan wat teen hul beginsels is. Dit het die gevolg dat daar probeer word om die etiese kodes te omseil, om 'n sukses te maak van hul besighede. Die vraag is tot watter mate is dit bybels korrek en hoe pas dit in die besigheidskultuur van organisasies. 'n Proses word in die studie projek bespreek wat die kombinasie van die dilemma tussen besigheids en bybelse etise beginsels pro beer verduidelik en te vergemaklik. Die einddoel is om aan beide Christen en nie Christen die geleentheid te gee om besighede op beginsels te bestuur en nie net uit eie gewin nie. Kan individue beide arrogant en nederig wees, word bespreek. Nie aile mense is Christene nie en word nie verwag dat hul op slegs bybelse beginsels moet funksioneer nie. Dis nie moontlik nie, weens professionele kodes vir medisie, ingenieurs en finansies, daarom die behoefte aan integrasie. Wat ookal individue se persoonlike perspektief op beginsels is, God se reels is universeel, soos swaartekrag, en kan in enige situasie aangewend word. Die studie projek dien ook as motivering vir Christen besigheidsmense om hul fokus op God te hou en so dus in die werkplek geleenthede te gebruik om ander mense tot Hom te lei.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21183
This item appears in the following collections: