Tourism-focused micro-enterprises in the Eastern Cape : problems and progress in an African perspective

Bamber, Sarah (2006-03)

Thesis (MDF)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this research project has been to investigate support provision for tourism-focused micro-enterprise development in the Eastern Cape Province of South Africa, and to evaluate the effectiveness of available support in assisting emerging micro-entrepreneurs to break into the tourism industry. General trends in the tourism sector are discussed, in relation to the province as a whole and more specifically concerning the areas in which research was undertaken, highlighting prospects for potential growth of the sector and its contribution to the local economy. Results of a survey undertaken among Eastem Cape tourism micro-enterprises are presented, and findings further explored through in-depth case studies and a sector sub-survey of crafters. Currently available support programmes are then assessed in terms of their relevance for the microenterprise sector and constraints identified. The research reveals that although the volume of assistance available may appear to be great, little of real significance is currently reaching emerging micro-entrepreneurs. Recommendations for future programmes to more effectively address the needs of tourism-focused micro-entrepreneurs are made.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die projek ondersoek ondersteunjngsmaatre~ls vir kleinsake in die toerismebedryf van die Ooskaap en evalueer die doeltreffendheid van bestaande ondersteunings ten voordele van opkomende mikro-ondernemings. Teen die agtergrond van die toerismebedryf in die Ooskaap val die klem van die studie op die sogenaamde Wild Coast asook op Mdantsane/Ooos-London. Algemene tendense in die toerismesector word bespreek, sowel wat die provinsie betref asook, meer spesifiek, die ondersoekgebiede. Die uitslae van 'n opname onder Ooskaapse mikroondernemers word uitgespel en bespreek, aangevul deur enkele gevallestudies en 'n sektoropname onder 'n groep kunsflyt-ondernemers. In die lig van die insette word bestaande hulpprogramme evalueer vir hulle toepaslikheid met betrekking tot mikro-ondernemers en die struikelblokke wat deur hulle ondervind word. Uit die evaluasies blyk dit dat, nieteenstaande die groot diversiteit van programme, min ondersteuning werklik die beoogde groep -beginners" bereik. Aanbevelings word gemaak met die oog op die teikengroep in die Ooskaap, maar word ook gemik op die wyer debat oor toerismebevordeirng by die opkomende kleinskaalbedrywe dwarsoor Afrika. Terwyl Suid-Afrika staan voor 'n deurbraak van (swart) kleinsake ondernemings in die toerisme sektor sal so 'n deurbraak in ander Afrikalande heelwat langer neem en inisi~el heel selektief ptaasvind.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20748
This item appears in the following collections: