Density functional calculation of simple molecules

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schwoerer, Heinrich P. H. en_ZA
dc.contributor.advisor Rohwer, Erich G. en_ZA
dc.contributor.author Olaoye, Olufemi Opeyemi. en_ZA
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of Science. Dept. of Physics. en_ZA
dc.date.accessioned 2012-03-09T12:37:25Z en_ZA
dc.date.accessioned 2012-03-30T11:05:51Z
dc.date.available 2012-03-09T12:37:25Z en_ZA
dc.date.available 2012-03-30T11:05:51Z
dc.date.issued 2012-03 en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/20345
dc.description Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2012. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: Berekeninge met Density Functional Theory (DFT) is ’n nuttige tegniek om die dinamika van molekules op potensiële energievlakke te verstaan. Beginnende met ’n prototipe molekuul formaldimien, wat die kern vorm van die groter fotochromiese molekuul dithizonatophenyl kwik (DPM), word die modellering van die molekuul meer ingewikkeld tot laasgenoemde bestudeer kan word asook sy fotochromiese afgeleides wat vervanging van elektronryk en elektronarm radikale by orto, meta en para posisies van die phenyl ringe insluit. DFT berekeninge word met spektra van Absorpsiespektroskopie met UV en sigbare lig asook tyd opgeloste spektra, verkry dmv femtosekondespektroskopie, vergelyk. In pol^ere aprotiese, pol^ere protiese en nie-pol^ere oplosmiddels, isomeriseer die molekuul om die C=N dubbelbinding. Daar kan tussen die twee isomere onderskei word deur dat die een in oplossing in sy grondtoestand blou en die ander een oranje voorkom. Die isomerisering is’n fotogeinduseerde proses. Die optimering van die molekul^ere struktuur, absorpsiespektra, oplosmiddel-afhanklikheid, en potensiële energievlak metings van die molekuul word bestudeer. Die sterk/swak wisselwerking wat in pol^ere protiese/aprotiese oplosmiddels verskyn word geopenbaar deur die hoe/lae absorpsie van die sekond^ere bande van die molekules. Daar is gevind dat die absorpsiespektra van DPM bathochromies in oplosmiddels met hoë diëlektriese konstantes is. Vir die potensiële energievlak berekeninge van die grondtoestand word rigiede en ontspanne metodes gebruik waar laasgenoemde met gebroke simmetrie berekeninge verkry word. Van alle metodes wat vir berekeninge gebruik was, gee die B3LYP/CEP-31G metode die beste benadering aan eksperimentele data. Alle berekeninge word gedoen met twee bekende sagteware pakkette; Amsterdam Density Functional (ADF) en Gaussian, wat op twee verskillende DFT metodes gebaseer is. af_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: Density functional theory is a useful computational tool in the understanding of molecular dynamics on potential energy surfaces. Starting with a prototype molecule formaldimine, the photochromic molecule dithizonatophenylmercury II (DPM) and a set of its photochromic derivatives, (involving substitutions of electron donating and electron withdrawing substituents at ortho, meta and para positions of the dithizonato phenyl rings), are studied through density functional calculation in comparison with steady state absorption spectra obtained from UV-Visible and femto second spectroscopy experiments. In polar aprotic, polar protic and non-polar solvents these molecules isomerise around C=N double bond chromophore, from orange electronic ground states to blue electronic ground states upon photo-excitation. We investigate the structural optimisations, the absorption spectra, the solvent dependence and the potential energy surface (PES) of these molecules. The strong (weak) interactions exhibited by the polar protic (aprotic) solvents used are revealed through high (low) absorbance in the secondary bands of these molecules. The absorption spectra of DPM are found to be bathochromic in solvents with high dielectric constants. For the ground state PES calculation we make use of rigid and relaxed methods, and the latter is obtained through broken symmetry calculation. Of all the methods used in calculation, B3LYP/CEP-31G method gives the best approximation to the experimental data. All calculations are done using the two renown software, Amsterdam Density Functional (ADF) and Gaussian, availing their different density functional methods. en_ZA
dc.format.extent 86 p. : ill.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University en_ZA
dc.subject Density functional calculation en_ZA
dc.subject Metal organic complexes en_ZA
dc.subject Ultrafast spectroscopy en_ZA
dc.subject Dissertations -- Physics en_ZA
dc.subject Theses -- Physics en_ZA
dc.subject Formaldimine en_ZA
dc.subject Dithizonatophenylmercury en_ZA
dc.subject Energy surfaces en_ZA
dc.title Density functional calculation of simple molecules en_ZA
dc.type Thesis
dc.rights.holder Stellenbosch University
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record