ITEM VIEW

HIV/AIDS related stigma and discrimination in the Bukavu community, democratic republic of the Congo

dc.contributor.advisorQubuda, Thozamileen_ZA
dc.contributor.authorMulindwa, Barthelemy Wengaen_ZA
dc.date.accessioned2012-02-08T10:04:58Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-03-30T10:59:01Z
dc.date.available2012-02-08T10:04:58Zen_ZA
dc.date.available2012-03-30T10:59:01Z
dc.date.issued2012-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/20273
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The objectives of this study were to identify stigmatization problems in Bukavu community and what support services are available, to establish how often these services are available and to identify the factors that hinder the community from using these services. The data obtained from Bukavu community has been collected by using a questionnaire containing quantitative questions. Qualitative questions were used precisely for different organizations which are working in HIV/AIDS field in order to gather information about HIV/AIDS services provided into the community. A sample size of 150 people was selected from different area. Four HIV/AIDS organizations have been selected for interview. One person was chosen for interview according to his/her manager position. The age categorizations of the subjects started from 15 and above. Generally the respondents indicated a good feeling and behaviors to PLWHA. Furthermore, the result has indicated that health care worker, counselors, did not respect the principle of the confidentiality. 59% of respondents agreed that PLWHA should tell others that they are HIV positive in order to protect those who are not infected. Qualitatively, the results showed the support services provided by the HIV/AIDS organization were limited in the community.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwitte van hierdie studie was om stigmatiseringsprobleme in Bukavu gemeenskap te identifiseer en om te bepaal watter ondersteuningsdienste beskikbaar is, om vas te stel hoe dikwels hierdie dienste beskikbaar is, en die faktore wat die gemeenskap van die gebruik van hierdie dienste verhinder te identifiseer. Die data wat verkry is uit Bukavu gemeenskap is versamel deur gebruik te maak van 'n vraelys met kwantitatiewe vrae. Kwalitatiewe vrae is juis gebruik vir verskillende organisasies wat werk in die MIV/VIGS-veld om inligting oor MIV/VIGS-dienste wat gelewer word in die gemeenskap in te samel. 'n Steekproefgrootte van 150 mense is gekies uit verskillende areas. Vier MIV/VIGS-organisasies is gekies vir 'n onderhoud. Een persoon is gekies vir 'n onderhoud op grond van sy/haar bestuursposisie. Die ouderdom kategorië van die deelnemers het by 15 begin. Die respondente het oor die algemeen 'n goeie gevoel en gedrag getoon teenoor mense wie leef met MIV/VIGS. Verder het die resultate aangedui dat gesondheidswerkers en beraders nie respek het vir die beginsel van die vertroulikheid nie. 59% van die respondente het saamgestem dat mense wie leef met MIV/VIGS ander moet vertel dat hulle MIV-positief is om diegene wat nie geinfekteer is nie te beskerm. Die resultate het getoon dat die dienste wat gelewer word deur die MIV/VIGS-organisasie word beperk is in die gemeenskap.af_ZA
dc.format.extent53 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectStigma (Social psychology) -- Congo -- Bukavuen_ZA
dc.subjectAIDS (Disease) -- Congo -- Bukavuen_ZA
dc.subjectHIV infections -- Congo -- Bukavuen_ZA
dc.subjectDiscrimination -- Congo -- Bukavuen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectAssignments -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectAssignments -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subject.otherAfrica Centre for HIV/AIDS Managementen_ZA
dc.titleHIV/AIDS related stigma and discrimination in the Bukavu community, democratic republic of the Congoen_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW