Food system analysis and the development of a system dynamics approach to improve food security for a vulnerable community in the Breede River Region, Western Cape Province, South Africa

Roos, Johanna Adriana (2012-03)

Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The current food system is failing to effectively serve the urban poor. The modernisation and globalisation of the food system solves one set of problems, regarding food security, but at the same time it results in the creation of other complex challenges. Technically the food system ensures adequate food availability on a macro scale, but the structure of the system contributes to the creation of food deserts. Food deserts are areas in which there is a lack of food retail outlets where affordable, nutritious food is available. Communities living in these areas usually struggle to obtain a nutritious diet and the residents are characterised as poverty-stricken and of a poor nutritional status. The aim of this research is to support local authorities in the management and strategic planning of community food security. The research was conducted in Avian Park, a low-income community in the Breede Valley of the Western Cape, South Africa. The food retail environment of Avian Park was investigated to determine the availability and accessibility of food in the community. Furthermore, a system dynamics model was developed to identify those areas in the food system which need attention, in order to achieve greater food security. In addition strategies are suggested to improve community food security; specifically for Avian Park. These research outcomes, however, also serve as a general guideline for managing food security in low-income communities more effectively.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die huidige voedsel sisteem slaag nie daarin om arm mense in stede effektief te dien nie. Die ontwikkeling en globalisering van die voedsel sisteem los een stel probleme rondom voedselsekerheid op, maar skep terselfdetyd ander komplekse uitdagings. Tegnies verseker die voedsel sisteem die beskikbaarheid van genoegsame voedsel op 'n makro skaal, maar die struktuur van die sisteem dra by tot die ontwikkeling van “food deserts.” “Food deserts” is areas waar daar „n tekort aan voedsel kleinhandel afsetpunte is waar daar bekostigbare, voedsame kos beskikbaar is. Gemeenskappe wat in hieride areas leef sukkel gewoonlik om „n voedsame dieet te bekom en die inwoners word geken aan armoede en 'n ongewenste voedingstatus. Die doel van hierdie navorsing is om plaaslike owerhede te ondersteun om gemeenskap voedselsekerheid meer efektief te bestuur. Die navorsing was in Avian Park, „n lae-inkomste gemeensakp in die Breede Vallei van die Wes-Kaap, Suid-Afrika uitgevoer. Die voedsel kleinhandel omgewing van Avian Park is ondersoek om die voedsel beskikbaarheid en toegangklikheid te bepaal. Verder is „n “system dynamics” model ontwikkel om die areas in die voeldsel sisteem wat aandag verg, ten einde voedselsekuriteit te bekom, te identifiseer. Ten slotte word daar strategieë voorgestel om gemeenskap voeldselsekuriteit in Avian Park te verbeter. Hierdie navorsingsuitkomste dien egter ook as algemene riglyne om lae inkomste gemeenskappe se voedselsekerheid meer effektief te bestuur.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20238
This item appears in the following collections: