ITEM VIEW

The new urbanism and new ruralism frameworks as potential tools for sustainable rural development in South Africa

dc.contributor.advisorMuller, Annekeen_ZA
dc.contributor.authorLouw, Michael Paulen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. School of Public Leadership .en_ZA
dc.date.accessioned2012-01-25T06:58:53Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-03-30T10:50:46Z
dc.date.available2012-01-25T06:58:53Zen_ZA
dc.date.available2012-03-30T10:50:46Z
dc.date.issued2012-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/20187
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Sustainable rural development is currently one of the priority items for the South African government. Agricultural advancement, high rates of unemployment, widespread poverty, a lack of access to employment opportunities, transport, education and other services, skewed land ownership patterns that are partly due to Apartheid policies, a lack of access to land and numerous social and health‐related issues are just some of the problems that rural communities are currently faced with. This study focuses mainly on the spatial planning aspects of rural development and it explores the possibilities of adaptating strategies from the New Urbanism and New Ruralism movements, together with a number of tools typically associated with sustainable rural development, for use in the South African context. Through the study of available literature on the subject, personal interviews and practical experience, a range of strategies have been investigated and a selected number have been identified that may be applicable to the local context. A number of case studies are assessed, which include a new model being implemented at Crossways Farm Village in the Eastern Cape which combines elements from the above‐mentioned approaches. From some of the results achieved to date it seems that the implementation of these particular spatial planning models, combined with models like the biosphere concept that focuses on biodiversity, together with a range of additional socio‐economic strategies, may contribute to the promotion of sustainable rural development in South Africa. It is hoped that this study shows the potential and challenges of these spatial planning models as a tool for sustainable rural development, and that it may lead to further study on the subject.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Volhoubare landelike ontwikkeling is tans een van die prioriteitsitems vir die Suid‐ Afrikaanse regering. Landboukundige vooruitgang, hoë vlakke van werkloosheid, wyd verspreide armoede, ‘n tekort aan toegang tot werksgeleenthede, vervoer, onderwys en ander dienste, verwronge patrone van grondbesit wat deels toegeskryf kan word aan Apartheidsbeleide, ‘n tekort aan toegang tot grond en talle sosiale‐ en gesondheidskwessies is net ‘n paar van die probleme waarmee landelike gemeenskappe tans gekonfronteer is. Hierdie studie fokus hoofsaaklik op die ruimtelike beplanningsaspekte van landelike ontwikkeling en dit ondersoek die moontlikhede om strategië van die New Urbanism en New Ruralism bewegings, tesame met ‘n aantal werktuie wat tipies met volhoubare landelike ontwikkeling geassosieër word, te gebruik in die Suid‐Afrikaanse konteks. Deur die studie van die beskikbare literatuur oor die onderwerp, persoonlike onderhoude en praktiese ondervinding, word ‘n reeks strategië ondersoek en ‘n uitgekose aantal word geidentifiseer wat moontlik van toepassing kan wees op die plaaslike konteks. Daar word verwys na ‘n aantal gevallestudies, wat ook ‘n nuwe model insluit wat tans op Crossways Farm Village in die Oos‐Kaap geimplementeer word, wat elemente van die bogenoemde benaderings kombineer. Van sommige van die resultate wat tot op hede verkry is, blyk dit dat die implementering van hierdie spesifieke ruimtelike beplanningsmodelle, gekombineer met modelle soos die biosfeer konsep wat fokus op biodiversiteit, tesame met ‘n reeks addisionele sosioekonomiese strategië, moontlik mag bydra tot die bevordering van volhoubare landelike ontwikkeling in Suid‐Afrika. Daar word gehoop dat hierdie studie die potensiaal en die uitdagings wys van hierdie ruimtelike beplanningsmodelle as ‘n werktuig vir volhoubare landelike ontwikkeling en dat dit mag lei tot verdere studie oor die onderwerp.af_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectRural development -- South Africaen_ZA
dc.subjectRural development -- Goverment policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectRegional planning -- South Africaen_ZA
dc.subjectRural-urban relations -- South Africaen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Rural conditionsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Public management and planningen_ZA
dc.subjectTheses -- Public management and planningen_ZA
dc.subject.otherSchool of Public Leadershipen_ZA
dc.titleThe new urbanism and new ruralism frameworks as potential tools for sustainable rural development in South Africaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW