Mediavertaling – die herskrywing van nuusvertalings

Pienaar, Cherene (2012-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this descriptive study, the rewriting of translated politically coloured texts on News24.com is investigated. Afrikaans articles, which were originally published in Die Burger, Beeld and Volksblad, are selected and then translated for the English target text reader. This reader does not necessarily differ from the source text reader in terms of geography and culture, but in terms of his or her past and the emotional baggage, such as the era of apartheid and the guilt that the white Afrikaans person has to carry. While it is claimed that the articles from the above-mentioned dailies are merely translated paragraph for paragraph for the purpose of being published online on News24, a lot more happens to the text. The texts are edited, rewritten, reshaped and repackaged to be presented in a new context. The target text is studied to establish whether it is rewritten with an ideological purpose in mind and what adaptations are made to achieve an ideological influence. Lexical and other linguistic means are used to reframe a text and present it differently in the target text. The way in which a post apartheid South Africa is being presented in the English texts (as opposed to the Afrikaans print version) is the focus of the study. The hypothesis is that the News24 rewriter’s purpose is to send an adapted ideological message with the text. These conclusions are being drawn based on narrative theory and the concepts of frames. This theory as well as other relevant theories form a framework according to which one can study and compare the texts and the rewriting of the source texts. While the literal changes made for practical reasons such as readability are broadly discussed, the focus is on the ideological implications these lexical and other linguistic adaptations cause. Conclusions are then made according to the skopos of News24 with the rewriting of the texts, namely to represent the image of a post apartheid South Africa more negatively than it is represented in the source text.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie beskrywende studie word die herskrywing van vertaalde polities gekleurde berigte wat op News24.com verskyn, ondersoek. Afrikaanse berigte wat oorspronklik gepubliseer is in Die Burger, Beeld en Volksblad, word gekies en dan vertaal vir die Engelse doelteksleser. Hierdie leser verskil nie noodwendig van die bronteksleser ten opsigte van geografie en kultuur nie, maar wel ten opsigte van sy of haar verlede en emosionele bagasie, soos die apartheidsera en die skuld wat die wit Afrikaanssprekende dra. Hoewel daar beweer word dat berigte uit die bogenoemde dagblaaie bloot paragraaf per paragraaf vir News24 vertaal word, gebeur daar heelwat meer met die teks. Die tekste word redigeer, herskryf, hervorm en herverpak sodat dit in ’n nuwe konteks aangebied kan word. Die doelteks word ondersoek om vas te stel of dit herskryf is en watter veranderinge, spesifiek ideologiese, die teks tydens hierdie herskryfproses ondergaan het. Leksikale en ander linguistiese middele word gebruik om ’n teks te herraam en anders uit te beeld as in die bronteks. Die wyse waarop die beeld van ’n postapartheid Suid-Afrika in die aanlyn Engelse berigte teenoor die gedrukte Afrikaanse berigte voorgestel word, word hier ondersoek. Die hipotese is dat die News24-herskrywer ten doel het om ’n aangepaste ideologiese boodskap met die herskrywing daarvan oor te dra. Hierdie afleidings word in verband gebring met die narratiefteorie en die konsep van rame. Hierdie teorie, asook ander teorieë, vorm ’n raamwerk om die vergelyking van die tekste en die herskrywing daarvan te ondersoek. Die meer letterlike leksikale aanpassings wat gemaak word vir praktiese doeleindes, soos leesbaarheid, word eerstens bespreek. Daarna word die aanpassings wat gemaak word ter wille van ’n ideologiese motivering bespreek. Afleidings word dan gemaak en in verband gebring met News24 se skopos of doel met die herskrywing van die tekste, naamlik om die beeld van die regering in ’n postapartheid Suid-Afrika negatiewer as die bronteks uit te beeld.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20129
This item appears in the following collections: