Die uitreik van aandele ten einde verpligtinge na te kom : onkoste werklik aangegaan vir inkomstebelastingdoeleindes of nie

De Kock, Arno (2012-03)

Thesis (MAcc)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study explores the question whether a company that issues shares in exchange for assets or services incurs expenditure for purposes of the Income Tax Act No 58 of 1962. It is concluded that a company may, in terms of the Companies Act No 61 of 1973 and the Companies Act No 71 of 2008, only issue shares once it has received consideration for those shares. Unissued shares have no value and are not considered to be assets of the company. Die ordinary meaning of the word expenditure requires the action of spending an amount of money, funds or other resources. In light of this meaning it is further concluded that the issue of shares does not qualify as expenditure actually incurred by the company. It is further concluded that the principles of what expenditure entails for income tax purposes, laid down in CSARS v Labat Africa Limited, are accurate and should form the basis whenever it is necessary to consider whether expenditure was actually incurred.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie is ʼn ondersoek na die vraag of die uitreik van aandele deur ʼn maatskappy, ten einde bates of dienste te bekom, sou beteken dat die maatskappy onkoste werklik aangegaan het vir doeleindes van die Inkomstebelastingwet No. 58 van 1962. Daar word bevind dat ʼn maatskappy ingevolge die Maatskappywet No. 61 van 1973 en die Maatskappywet No. 71 van 2008 slegs aandele mag uitreik sodra die teenprestasie ontvang is en dat onuitgereikte aandele geen waarde het nie en ook nie bates is van die maatskappy nie. Die gewone betekenis van die woord onkoste vereis ʼn aksie of handeling van betaling of uitgee van ʼn bedrag geld, fondse of ander hulpbronne. In die lig hiervan word daar bevind dat die uitreik van aandele nie onkoste is wat werklik aangegaan word deur ʼn maatskappy nie. Daar word verder bevind dat die beginsel van wat onkoste behels vir inkomstebelastingdoeleindes, soos neergelê in CSARS v Labat Africa Limited, korrek is en die basis vorm wanneer daar oorweeg word of onkoste werklik aangegaan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20065
This item appears in the following collections: