Supply chain management applicable to the South African Army camouflage clothing commodity

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor La Grange, J.F.
dc.contributor.author Wessels, Nelmarie (Nelmarie Jacolien)
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of Military Sciences. School for Defence Organisation and Resource Management.
dc.date.accessioned 2012-03-15T13:57:43Z
dc.date.available 2012-03-15T13:57:43Z
dc.date.issued 2007-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/19893
dc.description Thesis (MMil)--University of Stellenbosch, 2007. en_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT APPLICABLE TO THE SOUTH AFRICAN ARMY CAMOUFLAGE CLOTHING COMMODITY There are many reasons for the popularity of the supply chain or the supply chain management concept. Through globalisation, entities are forced to look for more effective ways to coordinate the flow of goods and material between facilities, into and out of the business. Customers are consistently demanding products that are delivered faster, exactly on time, and with no damage. Supply chain management is the systemic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics across these business functions within a particular entity and across businesses within the supply chain, for the purpose of improving the long-term performance of the individual entities and the supply chain as a whole. One key objective of supply chain management is to lower the costs required to provide the necessary level of customer service, in order to gain a competitive advantage within a market segment. To be fully effective in today’s competitive environment, entities must expand their integrated behaviour to incorporate customers and suppliers. Low cost and differentiated service help build a competitive advantage for the supply chain. When entities take up a supply chain management philosophy, they must determine and establish management practices that permit them to operate and behave consistent with this philosophy. Performance measurement provides the necessary assistance for performance improvement in pursuit of supply chain excellence. The efficient and effective management of this supply chain with performance measurement and internal controls establishes a solid base for competitive advantage. The SA Army camouflage clothing logistics reveals elements of improvement, as compared to supply chain management principles. Camouflage clothing forms an important element of the total supplies of a soldier in sustaining military and warfare capabilities. Camouflage clothing logistics in the SA Army is a complex mix of physical entities, processes and rules that is governed by mostly conceptual concepts and principles. The SA Army lacks an integrated supply chain philosophy and clear supply chain management principles. Supply chain management can enhance camouflage clothing logistics in the SA Army, if the principles are properly applied. The SA Army is a military institution with peacekeeping operations as their core function. The manufacturing and distribution of clothing is not a core function of the SA Army and can therefore be outsourced to address most of the concerns raised under the present system. Although it would be difficult and cumbersome to implement an integrated supply chain, with supply chain management philosophy and practices, the principle will enhance efficiency and effectiveness in today’s economic environment. The level of outsourcing and the effectiveness of control will determine the degree of success the SA Army will achieve. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: AANVOERKETTINGBESTUUR VAN TOEPASSING OP DIE SUID-AFRIKAANSE LEëR KAMOEFLEERDRAG KOMMODITEIT Daar is verskeie redes vir die populariteit van die aanvoerketting of die aanvoerkettingbestuurskonsep. Globalisasie het entiteite gedwing om ondersoek in te stel na meer effektiewe maniere om die vloei van goedere en materiaal, tussen fasilitieite, asook in en uit die entiteit te koördineer. Kliënte eis gereeld produkte wat vinniger, presies op tyd en met geen skade afgelewer word. Aanvoerkettingbestuur is die sistemiese, strategiese koordinasie van al die tradisionele besigheidsfunksies, asook taktieke oor hierdie besigheidsfunksies, binne ‘n entiteit en oor besighede binne die aanvoerketting, met die doel om die langtermyn prestasie van die individuele entiteite en die aanvoerketting as geheel te verbeter. Een sleuteldoel van aanvoerkettingbestuur is om kostes te verminder. Hierdie kostes word geassosieer met ‘n sekere vlak van kliëntediens, wat voorsien moet word om ‘n kompeterende voordeel in die marksegment te verkry. Om in vandag se kompeterende omgewing ten volle effektief te wees moet entiteite hul geïntegreerde gedrag uitbrei om kliënte en verskaffers in te sluit. Lae koste en gedifferensieërde diens help om kompeterende voordeel binne die aanvoerketting te bou. Sodra entitieite ‘n aanvoerkettingfilosofie aanneem, moet hulle bestuurspraktyke bepaal en vastel hoe om in lyn met dié filosofie op te tree en te funksioneer. Prestasiemeting voorsien die nodige riglyn vir prestasieverbetering in die strewe na aanvoerketting uitnemendheid. Kamoefleerdrag vorm ‘n belangrike element in die uitrusting van die soldaat wanneer militêre- en oorlogsvermoë hanteer moet word. Kamoefleerdraglogistiek in die SA Leër is ‘n komplekse mengsel van fisiese entiteite, prosesse and reëls wat meestal deur konseptuele beginsels geregeer word. Die SA Leër kamoefleerdrag logistiek reflekteer elemente van verbetering, wanneer vergelyk word met aanvoerkettingbestuursbeginsels. Die SA Leër kort ‘n geïntegreerde aanvoerkettingfilosofie, asook duidelike aanvoerkettingbestuursbeginsels. Aanvoerkettingbestuur kan die kamoefleerdrag logistiek in die SA Leër verbeter, as die beginsels reg toegepas word. Die SA Leër is ‘n militêre instelling met vredesoperasies as primêre funksie. Die vervaardiging en verspreiding van klerasie is nie die SA Lëer se primêre funksie nie en kan daarom geprivatiseer word. Dit sal primêr die probleme wat onder die huidige stelsel voorkom, aanspreek. Al word dit voorsien dat dit moeilik en omslagtig sal wees om ‘n geïntegreerde aanvoerkettingfilosofie en -beginsel in die SA Leër te implimenteer, dit die doeltreffendheid en doelmatigheid van die huidige stelsel in vandag se ekonomie sal verbeter. af
dc.format.extent xiii, 140 leaves : ill.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University
dc.subject South Africa. Army en_ZA
dc.subject Business logistics -- South Africa en_ZA
dc.subject Camouflage (Military science) en_ZA
dc.subject Performance -- Management en_ZA
dc.subject Theses -- Organisation and human resource management en_ZA
dc.subject Dissertations -- Organisation and human resource management en_ZA
dc.subject Theses -- Military science en_ZA
dc.subject Dissertations -- Military science en_ZA
dc.title Supply chain management applicable to the South African Army camouflage clothing commodity en_ZA
dc.type Thesis en_ZA
dc.rights.holder Stellenbosch University en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record