Belasting op buitelandse dividende in die Republiek van Suid-Afrika

Van Wyk, Ellane (2003-03)

Thesis (MAcc) -- Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The introduction of section 9E in the Income Tax Act, No.58 of 1962 (hereafter “the Act”) became effective on 23 February 2000. The main reasons for the introduction of this was, inter alia, to broaden the tax base and to phase in the residency basis of taxation. Consequently are the foreign dividend rules of section 9E interrelated to the foreign income rules of section 9D, being the application of the residence basis of taxation. The main objective of this study is to investigate the taxation of foreign dividends in the Republic of South Africa. The introduction of section 9E saw new terminology introduced, which need analysis. This analysis is made possible by supplying the definitions from the Act, as well as making use of national and international case law. Further investigation is also done as to the relevance of section 9E to other sections in the Act, relevant anti-avoidance rules regarding foreign dividends, the effect of section 9E on investment income from tax havens, with specific reference to natural persons, the effect of taxation of foreign dividends on the migration- and investment decisions of non-residents, relief provided regarding double taxation and section 9E’s effect on secondary taxation on companies. Lastly, the collection of taxation on foreign dividends is investigated.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die invoeging van artikel 9E in die Inkomstebelastingwet, No.58 van 1962 (hierna “die Wet”) het van krag geword op 23 Februarie 2000. Die hoofredes vir die invoeging van die artikel in die Wet was onder andere om die belastingbasis te verbreed en om die verblyfbasis van belasting in te faseer. Juis as gevolg van laasgenoemde, word reëls rakende buitelandse dividende in artikel 9E gekombineer met die buitelandse inkomste-reëls van artikel 9D. Die hoofdoel van hierdie studie is om belasting op buitelandse dividende in die Republiek van Suid Afrika te ondersoek. Met die invoeging van artikel 9E het daar ‘n aantal nuwe terme te voorskyn gekom, wat hul ontleding noodsaak. Hierdie ontleding word moontlik gemaak deur bloot die definisies uit die Wet self weer te gee, asook deur die gebruik van nasionale en internasionale regspraak . Verdere ondersoek word ook gedoen na die toepaslikheid van artikel 9E op ander artikels in die Wet, relevante teenvermydingsbepalings met betrekking tot buitelandse dividende, die invloed van artikel 9E op beleggingsinkomste uit belastinghawens, met spesifieke verwysing na belegging deur natuurlike persone, die invloed van belasting op buitelandse dividende op die migrasie-en beleggingsbesluite van nie-inwoners, verligting wat beskikbaar is ten opsigte van dubbelbelasting en die verband wat artikel 9E hou met sekondêre belasting op maatskappye. Laastens word die invordering van belasting op buitelandse dividende ondersoek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19880
This item appears in the following collections: