Browsing Collection I by Title

Now showing items 3-4 of 4

  • Uitverkiesing en evangeliese spiritualiteit 

   Brummer, Vincent (LitNet, 2016-03-29)
   Hierdie is die eerste van twee artikels oor die rol van die uitverkiesingsleer in die NG Kerk. Eers word daar geargumenteer dat leerstukke soos die Gereformeerde leer van sola gratia mettertyd verskillend geïnterpreteer ...

  • Uitverkiesing en evangelikaalse spiritualiteit : die "Bekommerd"-debat 

   Brummer, Vincent (LitNet, 2016-10-24)
   In die dertigerjare van die vorige eeu was daar in Suid-Afrika ’n sterk oplewing van Kuyperiaanse neocalvinisme. Die neocalviniste het hulle begin organiseer in ’n beweging met die doel om die neocalvinistiese ideologie ...