Browsing Collection I by Title

Now showing items 1-4 of 4

  • Fides quaerens imaginem : the quest for liturgical reframing 

   Cilliers, Johan (Stellenbosch University, Faculty of Theology, 2012)
   This article proposes that the theory of reframing, as developed within the context of a philosophically based theory of change, and consequently adapted by psychologists and neurological change theorists, can be useful ...

  • Die hermeneutiek van die geloof 

   Brummer, Vincent (LitNet, 2017)
   Een van die vrugte van die Verligting is die neiging om ons denke te reduseer tot kennisverwerwing. Die gevolg hiervan is dat religieuse geloof geïnterpreteer word as ’n soort kennis wat na die maatstawe van die wetenskap ...

  • Uitverkiesing en evangelikaalse spiritualiteit : die neocalvinisme in Suid-Afrika 

   Brummer, Vincent (LitNet, 2017)
   Hierdie artikel ondersoek die verhouding tussen die calvinistiese uitverkiesingsleer en die evangelikaalse spiritualiteit in die NG Kerk. Die uitverkiesingsleer van Calvyn het implikasies wat in stryd is met die evangelikaalse ...

  • Using the Bible in post-apartheid South Africa : its influence and impact amidst the gay debate 

   Punt, Jeremy (AOSIS, 2006)
   The Bible has generated a significant reception history in the first decade of democratic, post-apartheid South Africa. Its reception history testifies to how the Bible was considered to be important across a broad spectrum ...