A review of the FIFA world cup 2010 : Cape Town, as conduit to accelerated economic growth

Cronje, Christelle (2007-01)

Thesis (MBA) -- Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: South Africa has been granted a unique opportunity in being nominated as the first African nation to host the FIFA World Cup, and one of the first developing nations to host a global mega sporting event. The successful hosting of this event could provide the country with a global platform to promote the richness, diversity, and vast economic opportunities to the world stage. Economic development and significant global events taking place in South Africa may further contribute to leadership in the continent, and bring increased business and consumer confidence into prominence, as well as increase the leverage of private capital. The South African business and investment environment is in transition from a primary focus on construction, mining, manufacturing in the automotive, timber and steel sectors, to a knowledge economy focusing on sector development of skills training, education , IT and teleccmmunications, and property development. Infrastructure capacity, service delivery and skills shortages and the high rate of structural unemployment impose significant supply-side constraints with regard to the impact on the rate of real GDP growth and how growth is translated into employment opportunities and socio-economic development for the Western Cape and South Africa. Cape Town's position as co-host to selected events in 2009 and 2010 provides the critical window of opportunity to expand infrastructure investment to ensure a truly global destination of choice for investors and tourists. This event offers Cape Town the opportunity to ensure sustainable legacies, especially in terms of transport systems, the creation of a green lung in the midst of the city, improved service delivery and a world class multi purpose facility. All these contribute to the accelerated and shared economic growth of the City of Cape Town and the Province of the Western Cape.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika se nominasie as die eerste land in Afrika om as gasheer vir die FIFA Wereldbeker 2010 op te tree, is 'n unieke geleentheid. Suid-Afrika is ook een van die eerste ontwikkelende lande wat toegewys is om hierdie sport geleentheid aan te bied. Die suksesvolle aanbieding van hierdie geleentheid, kan Suid-Afrika die geleentheid bied om die unieke diversiteite en ryke ekonomiese geleenthede van die land aan die wereld ten toon te stel. Ekonomiese ontwikkeling en hierdie besondere gebeurtenis in Suid-Afrika, mag verder bydra tot die bevordering van leierskap op die kontinent en 'n verhoogde vlak van sake- en verbruikersvertroue wat die verhoging van privaat kapitaalbesteding kan aanmoedig. Die Suid-Afrikaanse sake en investeringsomgewing is in transformasie vanaf 'n primere fokus op konstruksie, myne, en die vervaardigingsbedryf, veral die motor, hout en staal sektore, na 'n kennis gedrewe ekonomie met 'n klemverskuiwing na ontwikkeling binne die sektore, van vaardigheidsopleiding. informasie tegnologie, telekommunikasie en eiendomsontwikkeling. 'n Tekort aan voldoende infrastruktuur-en dienslewering kapasiteit, 'n tekort aan vaardighede, sowel as die hoe koers van strukturele werkloosheid, veroorsaak beperkinge met betrekking tot die impak op die greei van die Bruto Binnelandse Preduk, en hoe hierdie greei snel omgeskakel kan word in werksgeleenthede en sosio-ekonomiese ontwikkeling vir die Wes-Kaap en Suid-Afrika. Kaapstad se gedeelde posisie as gasheer van spesifieke geleenthede in 2009 en 2010, verskaf die geleentheid om deur middel van die uitbreiding van infrastruktuur investering te verseker dat investeerders en toeriste, Kaapslad as 'n volwaardige globale bestemming beskou. Hierdie gebeurtenis bied ook aan Kaapstad die geleentheid om op 'n volhoubare ontwikkelingswyse 'n besondere nalatenskap te verseker, veral met betrekking tot die vervoerstelsel, die skepping van 'n green long in die middestad, verskerpte dienslewering en 'n wereldklas veeldoelige fasiliteit, wat in totaal bydra tot die versnelde en gedeelde ekonomiese greei van die Stad Kaapstad en die Provinsie Wes-Kaap.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19805
This item appears in the following collections: