Construction of behaviourally anchored rating scales (BARS) for the measurement of managerial performance

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Spangenberg, H. H.
dc.contributor.author Esterhuyse, J. J.
dc.contributor.author Visser, J. H.
dc.contributor.author Briedenhann, J. E.
dc.contributor.author Calitz, C. J.
dc.date.accessioned 2012-02-02T10:25:09Z
dc.date.available 2012-02-02T10:25:09Z
dc.date.issued 1989-05
dc.identifier.citation Spangenberg, H.H. et al. 1989. Construction of behaviourally anchored rating scales (BARS) for the measurement of managerial performance. SA Journal of Industrial Psychology, 15(1): 22-27, doi:10.4102/sajip.v15i1.480. en_ZA
dc.identifier.issn 0258-5200 (print)
dc.identifier.issn 2071-0763 (online)
dc.identifier.other doi:10.4102/sajip.v15i1.480
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/19498
dc.description The original publication is available at http://www.sajip.co.za en_ZA
dc.description.abstract BARS were initially developed as indices of behavioural change and to ensure greater comparability of ratings from different raters. In this study, BARS were developed for a major producer-wholesaler company in the liquor industry to serve as an independent criterion in the validation of the company's assessment center, to assess the impact of development activities on the skill levels of assessment centre participants and as a diagnostic tool in identifying performance deficiencies. A step-by-step account of the four stages in the development of BARS is presented, together with examples of actual scales for the final steps. en_ZA
dc.description.abstract Gedragsgeankerde skale (BARS) is oorspronklik ontwikkel as indekse van verandering, en om die vergelykbaarheid tussen beroordelings van verskillende beoordelaars te verhoog. In hierdie studie is BARS vir 'n groothandelaar in die drankbedryf ontwikkel ten einde te dien as 'n onafhanklike kriterium in die validering van hulle takseersentrum; om die invloed van ontwikkelingsaktiwiteite op die vaardigheidsvlakke van deelnemers aan die takseersentrum te meet; en as 'n diagnostiese hulpmiddel in die indentifisering van ontoereikende prestasie. 'n Stap-vir-stap beskrywing van die vier stadia in die ontwikkeling van BARS word gegee, met voorbeelde van werklike skale vir die finale stappe. af_ZA
dc.format.extent p. 22-27
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher AOSIS OpenJournals en_ZA
dc.subject Performance management en_ZA
dc.subject BARS ratings en_ZA
dc.subject Assessment centres en_ZA
dc.subject Diagnostic tools en_ZA
dc.subject Executies -- Rating of en_ZA
dc.title Construction of behaviourally anchored rating scales (BARS) for the measurement of managerial performance en_ZA
dc.type Article en_ZA
dc.description.version Publisher's version en_ZA
dc.rights.holder The author holds the copyright en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record