Influence of restructuring on surviving employees

Erwee, Andries (2007-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Restructuring is a fact of modem day life and has a huge impact on the employees of organisations who follow such strategies. It is critical that the change process as well as the surviving employees are managed effectively to ensure a committed and productive workforce. The purpose of the research study was the measure employee perception on the change process and the current environment in the organisation. Background to the organisation was provided to give perspective to the reader. Led by literature a unique questionnaire using a five-point scale was developed to measure employee perception in terms of the change process and current conditions in the organisation. The final questionnaire consisted of 59 items and was analysed according to different aspects of the change process and working environment identified. The arithmetic mean and standard deviation were determined for questions, the aspect identified as well as different demographic groups. The results showed that employees have a positive perception on the need for change, have confidence in the abilities of top management and are positive about the organisation's future prosperity. Employees are divided on the subject of loyalty towards the organisation. Results further show that employees have a negative perception on how the organisation managed the change process and the surviving employees, feel negative about their current working environment, have a negative attitude and commitment towards the organisation, feel insecure about their jobs and do not believe that the organisation is assisting them in their career development. It was lastly found that the majority of employees have not developed an internal drive to take responsibility for their won career development. Conclusions were made based on the results, focus areas were identified and recommendations were made on possible interventions to address the problems identified.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Herstrukturering is deel van die hedendaagse lewe en het 'n massiewe invloed op die lewens van werknemers wat vir organisasies werk wat die besiheidsstrategie volg. Dit is krities dat die veranderingsproses en die oorblywende werknemers effektief bestuur word om 'n toegewyde en produktiewe werksmag te verseker. Die doel van die studie was om werknemer persepsie te meet ten opsigte van die herstrukturerings proses sowel as die huidige omstandighede in die organisasie. Agtergrond tot die organisasie was verskaf om perspektief by die leser te wek. Gegewe die literatuur, is 'n unieke vraelys met 'n vyf-punt skaal opgestel om werknemerpersepsie te meet in terme van die herstruktureringsproses en die huidige omstandighede in die organisasie. Die finale vraelys van 59 vrae is geanaliseer volgens verskillende aspekte van die herstruktureringsproses en werksomstandighede wat geïndetifiseer is. Die wiskundige gemiddeld en standaard afwyking van vrae en aspekte is bepaal sowel as vir verskillende demografiese groepe. Die resultate toon dat werknemers positief is oor die behoefte vir verandering, vertroue in topbestuur het en positief is oor die organisasie se finansiele vooruitsigte in die toekoms. Werknemers is verdeeld op die onderwerp van lojaliteit teenoor die organisasie. Resultate wys verder dat werknemers 'n negatiewe persepsie het oor die wyse waarop die organisasie die hersrtruktureringsproses en oorblywende werknemers bestuur is, voel negatief oor hulle werksomstandighede, het 'n negatiewe houding teenoor die organisasie, voel onseker oor hulle werk en glo nie die organisasie ondersteun werknemers in hulle loopbaanbeplanning nie. Dit is laastens bevind dat die meerderheid van werknemers nog nie 'n interne dryf ontwikkel het om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie loopbaan ontwikkeling nie. Gevolgtrekkings was gebaseer op die resultate behaal, fokus areas is geïdentifiseer en aanbevelings is gemaak op moontlike stappe om die geïdentifiseerde probleme op te los.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18150
This item appears in the following collections: