Challenges and support needs of mature postgraduate part-time students at a higher education institution

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Newmark, Rona en_ZA
dc.contributor.author Visser, Joy-Anne en_ZA
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Educational Psychology. en_ZA
dc.date.accessioned 2011-11-23T12:14:56Z en_ZA
dc.date.accessioned 2011-12-05T13:23:09Z
dc.date.available 2011-11-23T12:14:56Z en_ZA
dc.date.available 2011-12-05T13:23:09Z
dc.date.issued 2011-12 en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/18044
dc.description Thesis (MEdPsych)--Stellenbosch University, 2011. en_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: The researcher wished to ascertain what challenges mature, part-time, postgraduate Masters students faced. The research project focussed on the challenges faced by mature, part-time, postgraduate Masters students, in particular those challenges concerning their higher education institution. The interview schedule questions were based on the main challenging domains as revealed in the literature review. The researcher also gave the students the opportunity to voice any other challenges/support that was not covered in the interview schedule. The interview schedule was used at the face-to-face interviews and e-mailed to students that were unable to have interviews. The researcher used Qualitative Research Design so she could elicit verbal/written, descriptive accounts of students' experiences of challenges and support at their higher education institution. The focus points allowed the researcher to gather much information with regard to the support the students got in the challenging domains namely; Home, Family, Work, Colleagues, Social, Financial, Institution and any Other Challenges/Support. The mature, part-time, postgraduate Masters students felt they needed more support in various areas as well as from their institution of higher education. The researcher's aim is to bring the challenging domains and findings to the attention of those concerned with student support and recommend some support measures that could be adopted. Further research topics were also put forward. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit was die navorser se wens om te bepaal watter uitdagings volwasse, deeltydse, nagraadse Meestersgraad studente in die gesig staar. Die navorsingsprojek het gefokus op die uitdagings wat ondervind word deur volwasse, deeltydse, nagraadse Meestersgraad studente veral uitdagings aangaande hoër opvoedkundige instellings. Die onderhoud skedule vrae is gebaseer op die hoof uitdagende areas soos getoon in die Literatuur Oorsig. Die navorser het ook die studente 'n geleentheid gegee om enige ander uitdagings of vorme van ondersteuning te noem wat nie in die onderhoud skedule gedek is nie. Die onderhoud skedule is gebruik in persoonlike onderhoude wat ook ge-epos is aan studente wat nie die onderhoude kon bywoon nie. Daar is gebruik gemaak van Kwalitatiewe Navorsing sodat die navorser die nodige verbale/geskrewe, beskrywings van die studente se ervarings, uitdagings en ondersteuning by die hoër opvoedkundige instellings kon bestudeer. Die fokuspunte het die navorser toegelaat om baie informasie met betrekking tot die ondersteuning wat studente gekry het in uitdagende areas bv. Huis, Familie, Werk, Kollegas, Sosiale, Finansiële, Instelling en enige ander uitdagings/ondersteuning te verkry. Die volwasse, deeltydse, nagraadse Meestergraad studente het gevoel dat hul meer ondersteuning benodig in verskeie areas sowel as van hul hoër opvoedkundige instelling. Die navorser se doel is om uitdagende areas en bevindings onder die aandag van diegene betrokke in die ondersteuning van studente te bring, en sommige meganismes wat as ondersteuning kan bied aan te beveel. Verdere navorsingsonderwerpe is ook na vore gebring. af_ZA
dc.format.extent xi, 110 p. : ill.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University en_ZA
dc.subject Postgraduate students en_ZA
dc.subject Higher education en_ZA
dc.subject Challenges en_ZA
dc.subject Support needs of students en_ZA
dc.subject Theses -- Educational psychology
dc.subject Dissertations -- Educational psychology
dc.subject.lcsh Graduate students -- Services for
dc.subject.other Educational Psychology en_ZA
dc.title Challenges and support needs of mature postgraduate part-time students at a higher education institution en_ZA
dc.type Thesis
dc.rights.holder Stellenbosch University
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record