The poetry of silence : perpetuating the profound burden : a female family narrative

Van Heerden, Lorinda (2011-12)

Thesis (MA (VA)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The thesis investigate the family narrative. While engaging specifically with my female family narrative, it essentially questions how and why we create and perpetuate this narrative of absence and presence. The acts of memory, autobiography, testimony and the subsequent creation of the archive are probed. Such probes attempt to enter the sphere of the unsayable and unsaid, partially lifting the female existence, identity and body from the silence surrounding the private and intimate realm she dwells in. The creation and recreation of meaning through the use and manipulation of time and language is examined through-out whilst continually reading absence as presence. This is done in order to locate and access the silent and forgotten. The thesis problematises the notion of the ‘I’ and the ‘initial’ through looking at the repercussions of the employing linearity. Ultimately, this writing process reveals the contradictions and dualities we both create and aim to obliterate within the individual and collective composition of the family narrative.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis ondersoek die familienarratief. Terwyl dit spesifiek die vroulike familienarratief bespreek bevraagteken dit hoe en hoekom ons die narratief van afwesigheid en teenwoordigheid skep en voortsit. Die dade van onthou, outobiografie, getuienis, en die daaropvolgende ontstaan van die argief, word gepeil. Hierdie ondersoeke poog om die sfeer van die ‘ongesêde’ en die ‘onsêbare’ binne te dring, en so die vroulike bestaan, identiteit en liggaam te bevry uit die stilte van die ‘private’ en die intieme terrein waarbinne sy woon. Die skep en herskep van betekenis deur die gebruik en manipulasie van taal en tyd word deurlopend ondersoek, terwyl afwesigheid as aanwesigheid gelees word. Dit word gedoen in orde om die stilte en vergete te vind en toegang daartoe te bewerkstellig. Die tesis problematiseer die begrip van die ‘ek’ en die ‘initiële’ deur na die reperkussies van die toepassing en gebruik van lineariteit te kyk. Uiteindelik onthul die skryfproses die kontradiksies en dualiteite wat ons beide skep asook poog om uit te wis binne die individuele en kollektiewe komposisie van die familie narratief.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18032
This item appears in the following collections: