Die vroeg-christelike erediens en die Kyre Eleison : 'n historiese en liturgiese studie

Van der Watt, Louis (2012-03)

Thesis (MMus (Music))--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The essential embodiment of the Catholic and Orthodox religious and liturgical traditions is the celebration of the Mass. The Kyrie eleison is the opening part of this Mass celebration. The Kyrie eleison is also an element within the Catholic and Orthodox Office. In the respective Protestant and reformed traditions, the Kyrie eleison figures to a lesser extent, as is the case in the Lutheran tradition, or not at all, as is especially the case in the Afrikaans-speaking reformed denominations in South Africa. At most, the exposure to the Kyrie eleison, by any member of a church of Afrikaans-speaking and reformed persuasion, is confined to the concert hall, in which context the Kyrie presents itself in an alien guise, having been uprooted from its liturgical context which is a co-determinant in the transfer of the meaning of the text of the Kyrie to the listener. This study is an essay to convey the importance of the context of the Kyrie with regard to a successful process of communication between the performance of the Kyrie and the decoding of its message by the listener. It is an attempt to focus, via narrowing concentric circles, on the genesis of the Kyrie, from its antecedents in the Jewish religious tradition, via its manifestations in early Christan cult and chant, to its codification during the pontificate of Gregory the Great. In conclusion, the suggestion is mooted that there is an obligation devolving on the performers of the Kyrie eleison within a non-liturgical context to communicate the meaning of the Kyrie, even in its alien guise, to the audience as receivers of the text, thereby achieving a successful transaction in the process of communication.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sentrale beliggaming van die Katolieke en Ortodokse liturgies-religieuse tradisies is die viering van die Mis. Die Kyrie eleison is die openingsdeel van hierdie Misviering. Die Kyrie eleison is verder ook ‘n element in die Katolieke en Ortodokse Officium. In die verskillende Protestantse liturgiese tradisies figureer die Kyrie eleison in ‘n mindere mate, soos in die Lutherse tradisie, of glad nie, soos wat spesifiek die geval in die Afrikaanssprekende gereformeerde tradisie is. ‘n Afrikaanssprekende lidmaat van gereformeerde oortuiging se belewing van die Kyrie is, indien hoegenaamd, meestal beperk tot die aanhoor daarvan in ‘n konsertsituasie, waarbinne die Kyrie homself in ‘n ontheemde gedaante aan die luisteraar voordoen omdat dit ontwortel is uit sy liturgiese konteks wat medebepalend vir die betekenisoordrag van die teks van die Kyrie is. Hierdie studie is ‘n poging om die belang van die konteks van die Kyrie met betrekking tot ‘n suksesvolle kommunikasietransaksie tussen die uitvoer van die Kyrie en die dekodering van die boodskap daarvan deur die Afrikaanssprekende gereformeerde luisteraar, na vore te bring. Die ondersoek is hoofsaaklik daarmee gemoeid om die liturgiese ontstaans- en vroeë bestaansgeskiedenis van die Kyrie deur middel van ‘n konsentries nouer-wordende fokus in oënskou te neem, vanaf sy antesedente in die Joodse kultus, via sy presedente in die vroeg-Christelike kultus en cantus, tot die kodifisering daarvan tydens die pontifikaat van Gregorius die Grote. Ten slotte word aangevoer dat daar selfs in ‘n konsertsituasie ‘n onus op die uitvoerendes rus om die Kyrie, ook in sy ontheemde gestalte binne ‘n nie-liturgiese konteks, vir die luisteraar tot spreke te bring.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17850
This item appears in the following collections: