An evaluation of the effect of managers' lack of interest in HIV/AIDS issues in the workplace, on the success of HIV/AIDS workplace programmes in the Department of Agriculture: Western Cape

Wentzel, Rashidah (2006-12)

Assignment (MPhil)--University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Department of Agriculture: Western Cape has a consulted HIV/AIDS workplace policy and programme in place and unlike many other state departments, a budget for this purpose. Relevant public service regulations compel the effective management of HIV/AIDS in the workplace. Leadership responsibility, commitment, and participation are success factors necessary for the success of the workplace programme. Yet, managers seem to lack interest in any HIV/AIDS related activities and events held in the department. The survey, a non-experimental descriptive quantitative research, was conducted in the department to determine the effect of the lack of interest of managers on the success of the HIV/AIDS workplace programme. A structured questionnaire was used for data collection. The study identified that there are areas in the workplace programme that can be improved e.g. ensuring the availability of condom distribution facilities at all offices. The study setting was the head office, experiment farms and satellite offices situated throughout the province. The study population was all managers with employees who report to them. Findings were analysed through coding and writing up of notes. The study showed that most managers participated in HIV/AIDS related events/activities, and had good overall basic knowledge on HIV/AIDS. A few responses were inaccurate that will, if applied, have serious legal ramifications. Middle managers gave the most inaccurate responses, displayed ignorance and participated the least in HIV/AIDS related activities.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Departement van Landbou: Wes-Kaap het sy eie MIV/VIGS beleid en programme in plek wat met die samewerking van alle belanghebbende partye gekonsulteer is. Anders as die meeste ander staatsdepartemente is daar ook ‘n begroting vir hierdie doel beskikbaar. Die relevante Departement van Staatsdiens en Administrasie-regulasies verplig ons tot die effektiewe bestuur van MIV/VIGS in die werksplek. Leierskap-verantwoordelikhede, toewyding en deelname is van die belangrike faktore wat benodig word vir die sukses verbonde aan ‘n werksplekprogram. Daar word egter ‘n gebrek aan belangstelling by bestuurders ten opsigte van enige MIV/VIGS verwante aktiwiteite wat deur die departement aangebied word, bespeur. Die opname, ‘n nie-eksperimentele beskrywende kwantitatiewe navorsingsprojek, is binne die Departement van stapel gestuur om te bepaal wat die effek rakende die gebrek aan belangstelling deur bestuurders op die sukses van die MIV/VIGS werksplek programme het. Vir hierdie doel was ‘n vraelys gestruktureer om sodoende relevante inligting / data te kollekteer. Die studie het aangedui dat daar sekere areas in die werksplekprogramme is wat verbeter kan word, byvoorbeeld om seker te maak dat die verspreiding van kondome by alle kantore beskikbaar is. Die afsetareas vir hierdie studie was hoofkantoor, die eksperimentele plase en satellietkantore regoor die provinsie. Die teikengroepe was alle bestuurders met werknemers wat aan hulle rapporteer. Die uitslae was geanaliseer by wyse van koderings en notas aan te teken. Die studie het getoon dat die meerderheid van die bestuurders aan MIV/VIGS verwante aktiwiteite/gebeure deelneem, en dat hulle ook ‘n goeie basiese kennis rondom MIV/VIGS het. ‘n Paar van die insette ontvang , was nie akkuraat nie, en sou ons dit toepas, dit verreikende regsimplikasies inhou. Middel bestuurders het die mees nie-akkurate terugvoering gegee, het onkunde geopenbaar en het die minste aan die MIV/VIGS aktiwiteite deelgeneem.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17464
This item appears in the following collections: