An introduction to audio post-production for film

Nozaic, Claire (2006-12)

Thesis (M.Mus.)--University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In South Africa there has been an increase over the last few years in audio engineering courses which include modules of study in audio post-production or even offer audio post-production as a major focus of study. From an academic standpoint however, and despite the growth in the local film industry, very little study of this field has been undertaken in South Africa until recently. In 2005, a MMus thesis was submitted at the University of KwaZulu-Natal entitled Acoustic Ambience in Cinematography: An Exploration of the Descriptive and Emotional Impact of the Aural Environment (Turner, 2005: online). The thesis briefly outlines the basic components of the soundtrack and focuses on describing and analysing the properties of ambience, a sub-section of sound effects. At Stellenbosch University, research has recently begun in the fields of film music and Foley (sound effects associated with human movement onscreen). The purpose of this thesis is to provide an overview of audio post-production and the contribution of sound to the film medium. It provides an outline of the processes involved in creating a soundtrack for film and includes a description of the components of the soundtrack and recommendations for practical application.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Gedurende die afgelope paar jaar was daar ‘n toename in oudio-ingenieurskursusse, insluitend studiemodules in oudio post-produksie, en selfs ‘n aanbod vir modules in post-produksie as hoofstudierigting. Desnieteenstaande, en ten spyte van die groei in die plaaslike filmindustrie is tot onlangs min akademiese studies op dié terrein in Suid-Afrika onderneem. In 2005 is ‘n MMus-tesis aan die Universiteit van KwaZulu-Natal voorgelê, met die titel Acoustic Ambience in Cinematography: An Exploration of the Descriptive and Emotional Impact of the Aural Environment (Turner, 2005: aanlyn). Hierdie tesis gee ‘n basiese oorsig oor die basiese komponente van die klankbaan, en fokus op die beskrywing en analise van die eienskappe van ambience – ‘n onderafdeling van klankeffekte. By die Universiteit van Stellenbosch is onlangs ‘n begin gemaak met navorsing oor die terreine van filmmusiek en Foley, d.w.s. klankeffekte geassosieer met menslike bewegings op die skerm.. Hierdie tesis beoog om ‘n oorsig te gee van oudio post-produksie en die bydrae van klank tot die filmmedium. Dit verskaf ‘n oorsig oor die prosesse betrokke by die daarstelling van ‘n filmklankbaan en sluit ook in ‘n beskrywing van die komponente van die klankbaan en aanbevelings vir die praktiese toepassing daarvan.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17405
This item appears in the following collections: