Now showing items 469-488 of 494

  Title
  Understanding the literary structures of Acrostic Psalms : an analysis of selected poems [1]
  Unsung heroines of the Hebrew bible : a contextual theological reading from the perspective of woman wisdom [1]
  The unveiling of life : liturgy and the lure of kitsch [1]
  Urban poverty as a challenge for ministry within the Malawian context [1]
  Van vas tot fees : 'n ritueel-liturgiese ondersoek na versoening binne Suid-Afrikaanse kultuurkontekste [1]
  Van vasgelooptheid na hoop : ’n deskriptiewe studie van die samesmelting tussen die NG Studentekerk en Moederkerk op Stellenbosch [1]
  Verbi divini minister : 'n teologiese analise en evaluering van die diens van die predikant soos verwoord in die Kerkorde (1998) van die Nederduitse Gereformeerde Kerk [1]
  Verenigende Gereformeerde gemeente-Koelenhof : op reis van instandhouding tot gestuur-wees, die ontwikkeling van volhoubare plaasgemeenskappe [1]
  Vergifnis en versoening in die evangelie volgens Matteus [1]
  Die verhaal van die Samaritaanse vrou in Johannes 4:1-30, binne die konteks van die Ou Nabye Oosterse kulturele verwagtinge en die simboliese gebruik van water as 'n goue stroom wat vloei deur die vierde evangelie [1]
  'n Verkennende analise van Willow Creek gemeente, Barrington, Illinois [1]
  Vermengde leer : innovering in die onderrig van Praktiese Teologie aan voorgraadse studente [1]
  Verskillende spiritualiteitstipes : adolessente se ervaring van ’n konneksie met God [1]
  Virtuous suffering and the predicament of being handicapped. Towards a theology of the ‘disabled God puffing in a wheelchair’ [1]
  The voice of the voiceless : reading Luke 1:46-55 in the context of HIV/AIDS in response to Elisabeth Schüssler Fiorenza’s feminist theology [1]
  Vryheid van godsdiens : 'n ondersoek na historiese ontwikkelinge van die konsep, en die teologies-kerkregtelike posisie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1962 tot 2007 [1]
  Waarheid en betekenisgelaagdheid [1]
  Why history matters : the place of historical consciousness in a multidimensional approach towards biblical interpretation [1]
  Why the righteous resist? : towards understanding Dietrich Bonhoeffer's resistance [1]
  Wie van julle is wys en leef verstandig? : 'n multidimensionele lees van die Jakobus-brief, op weg na 'n etos van historiese lees en verantwoordbaarheid van die ekklesia [1]