Now showing items 277-296 of 494

  Title
  ’n Evaluering van drie interkulturele gemeenskapsprojekte [1]
  'n Ondersoek na 'n kerklike konsultasiebediening [1]
  'n Ondersoek na die benutting van 'n ontwikkelingbatesraamwerk vir 'n volhoubare kinderbediening [1]
  'n Prakties-teologiese ondersoek na die konflik in die transformasieproses in die Nederduits Gereformeerde Gemeente Op-die-berg [1]
  'n Praktiese-teologiese ondersoek na die menswaardigheid en roeping van lidmate in die VGKSA Gamtoosvallei [1]
  A narratological approach to the structure of the apocalypse of John [1]
  Natural law and human dignity in the Old Testament? : a case study of Isaiah 1:2-3 [1]
  The necessity of lectionary preaching in Korean Presbyterian context : a practical theological research [1]
  Die Nederduits Gereformeerde Gemeente Stellenbosch-Noord : 'n skuiwende identiteit [1]
  Negotiating creation in imperial times (Rm 8:18−30) [1]
  Networking theological education in Africa : the NetACT story [1]
  Noetics in pastoral counselling : the making of a semantic differential analysis in pastoral care and counselling [1]
  Not by might, nor by power : a history of the Igreja Reformada em Moçambique, 1908-2004 [1]
  NT Wright on justification : faithfully embodying the reformed tradition of semper reformanda [1]
  Nurturing honour and shame in stories of the beginning in Genesis : biblical perspectives on human dignity according to cultures in southern Kaduna [1]
  Nuwe Testament tekste en kontekste : oor die verband tussen hermeneutiek, identiteite en gemeenskappe [1]
  On defining a prophet : atheological-ethical study of the Balaam narratives of Numbers 22-24 [1]
  'n Ondersoek na die bediening van laerskoolkinders in en deur die gemeente as intergenerasionele ruimte [1]
  n Ondersoek na die godsdienstige topografie van Suid-Afrika : 'n vergelyking van sensus '96 met die van 1911-1991 [1]
  Onesimus as slave in the Philemon letter : social and theological implications for Ethos and identity [1]