Now showing items 243-262 of 494

  Title
  "Laat u koninkryk kom" : die publieke getuienis van die kerk [1]
  Laity empowerment with regard to the missional task of the CCAP in Malawi [1]
  Lawsuits in Pauls theological ethics : a historical and literary interpretation of 1 Corinthians 6:1-11 [1]
  Lay leadership development in the Reformed Church in Zimbabwe [1]
  Leierskap as krisis-retoriek? : prakties-teologiese perspektiewe op die onderrig van leierskap en administrasie [1]
  Leierskap in makrogemeentes : perspektiewe op kontemporêre ontwikkelings [1]
  Leierskap, spiritualiteit en teologiese opleiding : histories-teologiese perspektiewe in gesprek met die lewe en werk van Dietrich Bonhoeffer [1]
  Life beyond infection : home-based pastoral care to people with HIV-positive status within a context of poverty. [1]
  Life preservation in Genesis and Exodus : an exegetical study of the Tebāh [1]
  Liturgie en versoening, die inkulturasie van rituele van versoening in Suid-Afrika : 'n ondersoeksvoorstel [1]
  Liturgie in die spanningsveld tussen die Gereformeerde tradisie en Charismatiese vernuwing binne die konteks van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika [1]
  The liturgy and order of the mid-sixteenth century English Church in Geneva : some reflections on the life and influence of a refugee church [1]
  Liturgy and spirituality in the ecumenical movement : a systematic-theological evaluation [1]
  Liturgy as space for anticipation [1]
  Looking anew at the new prophecy : Tertullian's montanism and Pentecostalism as neo-montanism [1]
  Luke and Yoder : an intertextual reading of the third gospel in the name of Christian politics [1]
  A Luo Christian perspective on the role of the Holy Spirit in sanctification according to John Calvin [1]
  The maintenance of land as theological-ethical implication of the Sabbath year in Leviticus 25:1-7 [1]
  Making a difference? : societal entrepreneurship and its significance for a practical theological ecclesiology in a local Western Cape context [1]
  "Male gender role strain" : a pastoral assessment [1]