Now showing items 162-181 of 494

  Title
  He who laughs last – Jesus and laughter in the Synoptic and Gnostic traditions [1]
  Hearing the Living Word of God today? : a systematic-theological investigation into the authority and interpretation of scripture for contemporary Korean Presbyterianism [1]
  Die Heidelbergse Kategismus as kategetiese leerstof [1]
  Heiligheid, geregtigheid, heiliging? : 'n kritiese ondersoek na die verbande tussen liturgie, geregtigheid en menseregte in die denke van Nicholas Wolterstorff [1]
  Heling van die familie : 'n kritiese ondersoek na pastorale dimensies van die liturgie [1]
  "Die Here is in sy heilige tempel" – oor die teenwoordigheid van God in die erediens [1]
  A hermeneutic of learned helplessness : the Bible as problem in pastoral care [1]
  The hermeneutical nexus of an undenominational Bible school : an application of philosophical hermeneutics and the literary analysis of Paul Ricoeur to the Carroll model for congregational studies [1]
  Hermeneutics in identity formation : Paul's use of Genesis in Galatians 4 [1]
  Hermeneutiek van inklusiwiteit : Handelinge 15 as Bybelse raamwerk vir aanvaarding van die homoseksuele persoon binne die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika (VGKSA) [1]
  'n Hermeneutiese besinning oor die relevansie van die legitimasie-verklaring van die NG Kerk vir kontekstuele spreke oor God [1]
  The historical context of the Accra Confession [1]
  The historical understanding of the Old Testament in South Africa : Colenso, Le Roux and beyond [1]
  Hitting the glass ceiling : reflections on women in leadership through the lenses of social Identity [1]
  HIV and AIDS within the primary health care delivery system in Zimbabwe : a quest for a spiritual and pastoral approach to healing [1]
  HIV/AIDS alienation : between prejudice and acceptance [1]
  Holmes se Apostoliese Vaders in Grieks en Engels : ‘n moet vir elke boekrak [1]
  The holy spirit in the Qur'an : an assessment from a Christian perspective [1]
  Home based diakonia within the HIV and AIDS epidemic : towards an ecclesiology of grassroots care and identity affirmation [1]
  Hope care to couples within the Korean text [1]